XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. március 20., kedd

Március 20.Iz 52,14                               (Jézus vállára veszi a keresztet)
Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta,

Jézus, te válladra vetted a keresztedet. Magad vitted el a koponyák helyére (vö. Jn 19,17). Az emberek ámultak, sokan megborzadtak láttán, mert valóban dicstelennek látszottál: agyonzúzva, agyonnyúzva, mint aki az emberek prédájává lett. Ez lenne az Isten fia, a Messiás, aki azért jött, hogy megváltson minket? Mégis, úgy fog majd minden nemzet ámulni rajtad, amikor kiderül, hogy valóban Isten fia voltál (vö. Mk 15,39).
Mennyire nehéz elhinnünk, hogy a keresztutunknak teljesen más értelme van, mint amit első szemre látunk. A társadalom daliákat akar látni, és mi azok igyekszünk lenni. De ha betegség ér, vagy egy súlyos válsághelyzet áll elő a családban, akkor megborzadnak, s mi magunk is megborzadunk. Sokszor elkeseredünk, mert dicsteleneknek látszunk, mert elveszítjük emberi ábrázatunkat, és egyre kevésbé hasonlítunk arra a prototípusra, amelyet a társadalom elénk vetít. De te nem az ember külsejét nézed, hanem a szívét (vö. 1Sám 16,7). Ékességünk a hitünk, a szeretethez való ragaszkodásunk, önfeláldozásunk, hogy másoknak életet adjunk. Uram, kérlek, adj nekünk bátorságot, hogy a te szemeiddel lássuk életünket, hogy naponta felvegyük keresztünket, és kövessünk téged. Még akkor is, ha utunk el fog térni a tömeg útjától, még akkor is, ha látszólag mi vagyunk a vesztesek. Kérlek, szabadíts meg minket attól a vágytól, hogy jó képet mutassunk magunkról! Inkább te alakítsd ki bennünk a legcsodálatosabb képet, isteni képedet.
Feladat a mai napra:  Ma Jézussal együtt hordozom mindennapi keresztemet.