XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. február 24., hétfő

Február 24Mt 5,27-30           (A bűnös vágyakozás három fajtája)


Szent János a sóvárgásnak, vagyis a bűnös vágyakozásnak három fajtáját különbözteti meg: a test kívánságát, a szemek kívánságát és az élet kevélységét. (Vö. 1Jn 2,16) A katolikus kateketikai hagyomány szerint a kilencedik parancsolat a testi vágyat; a tizedik mások javainak megkívánását tiltja. (KEK 2514). A "concupiscentia" szó etimológiailag az emberi vágy minden formáját jelentheti. A keresztény teológia e szónak sajátos jelentést adott: az érzéki vágy olyan megmozdulása, mely ellenkezik az értelem tevékenységével. Szent Pál apostol ahhoz a lázadáshoz hasonlítja, melyet a "test" folytat a "lélek" ellen. (Vö. Gal 5,16--17.24; Ef 2,3.) Az első bűn engedetlenségéből következik (Vö. Ter 3,11.). Megzavarja az ember erkölcsi képességeit, és anélkül, hogy önmagában bűn lenne, hajlandóvá teszi az embert a bűn elkövetésére (Vö. Trienti Zsinat, 5. sessio: Decretum de peccato originali 5. kánon: DS 1515.). (KEK 2515). Jézus nagyon erős képeket használ, szereti túlzásokkal érzékeltetni mondanivalójának fontosságát. Mennyire fontos tudatosan odafigyelnünk vágyainkra, sóvárgásainkra! Úgy tűnik a „tudatos életmód” manapság inkább olyan New Ages beütésű, a tudatos táplálkozás, odafigyelés a testre, az érzésekre, egyé válni az univerzummal… és mint jó katolikusok ettől inkább távol tartjuk magunkat, mert úgy tanultuk, hogy jobb a testünket sanyargatni, elhárítani magunktól a bűnös vágyainkat, és cselekedeteinkkel érdemeket szerezni a mennyországba való bejutásba. De azt gondolom, hogy sem az egyik sem a másik út nem visz minket a mennyországba, ha önmagunknál ragadunk le. Miről beszél Jézus, mire hív? Hogy tudatos életet éljünk, legyen konkrét célunk az üdvösségünk megszerzése! Nem hárítani kell, hanem ismerni, tudatosítani magunkban, hogy melyik vágy visz közelebb Istenhez, és melyik az, mely eltávolít tőle. Melyik vágy segít abban, hogy jobban tiszteljem és szolgáljam Életem Urát, és melyik vágy késztet arra, hogy csupán önmagamat elégítsem ki. Ezért mondja Jézus, és nyilván nem szó szerint értendő: ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Hiszen ha csak magam kielégítésének élek, akkor Jézus szavai szerint még csak a kárhozatban tartok! Mit nézek? Mire figyelek? Mi fogja meg tekintetem? És amit látok, mit vált ki belőlem? Tiszteletet, szeretetet Isten és az emberek iránt, vagy sóvárgást dolgok/személyek megszerzésére? Ismerjük meg magunkat, belső működésünket, és tanuljunk meg különbséget tenni! Legyünk igényesek saját üdvünkkel szemben és válasszuk azt az utat, mely szűkebb ugyan, de a biztos boldogságba és igazi szabadságba visz.

Feladat a mai napra: Ma tudatosan megfigyelem, és feljegyzem magamnak, mit látok, mi fogta meg figyelmemet és milyen érzéseket, késztetéseket váltott ki belőlem. Imádságomban odanyújtom Istennek, és kérem a Szentlélektől a szív tisztaságának/megtisztulásának kegyelmét.