XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. február 9., vasárnap

Február 9.



- 7. Parancsolat: Ne lopj! (MTörv 5,19)

 Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16


Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.



A mai vasárnapon Jézus megszólít minket: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? ... Ti vagytok a világ világossága… A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” A hegyibeszéd a keresztény életprogram kihirdetése. Hogy konkrétan mit is jelent a föld sója és a világ világossága lenni? Ezt Jézus előtte a nyolc boldogságben elmondta nekünk, múlt vasárnap, vagyis erre utal a mai olvasmány Izajás próféta könyvéből: Isten és az embertársak iránti őszinte szeretet. A heti elmélkedésünk témája a hetedik parancsolat: Ne lopj! Ebben a prancsolatban meglátjuk, hogy nem is csak arról van szó, hogy mások tulajdonát ne vegyük el, hanem szociális, szolidáris magatartást is magába foglal. Erről beszél Izajás is, amikor arra szólít fel: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal... „A hetedik parancsolat tiltja a felebarát javainak jogtalan elvételét vagy megtartását, és a felebarát javaiban való károkozást, bármilyen formában történjék. A földi javak és az emberi munka gyümölcseinek kezelésében igazságosságot ír elő és szeretetet. A közjó miatt föltételezi a javak egyetemes rendeltetését és tiszteletben tartását, és a magántulajdonhoz való jogot. A keresztény élet arra törekszik, hogy e világ javait Istenre és a felebaráti szeretetre irányítsa.” (KEK 2401).

Feladat a mai napra: A mai napon elgondolkozhatunk ennek fényében azon, mit jelent a föld sója és a világ világossága lennünk? Ha rápillantok az életemre, azt látom, hogy már megvalósul, vagy azt hogy még egy kicsit nagylelkübbé kellene válnom? Keresem annak a lehetőségét, hogy ma valakivel megosszam kenyeremet.