XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. október 18., szombat

Október 18.Jer 31,33-34                    (Gyermekeim a szívükben hordozzák törvényeimet)

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig - mondja az Úr -, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.
Isten gyermekei a bensőjükben hordozzák Isten törvényeit, hiszen a szívükbe írta. Ami bennünket megkülönböztet azoktól, akik nem hisznek Istenben, elsősorban ez a törvény. Nem vagyunk magunké. Istenhez tartozunk. És ez a tartozás abban is kifejeződik, hogy már nem csak saját fejem és meglátásom szerint élek, hanem elfogadok egy értékrendet, viselkedésmódot, életvitelt, mely jellemző mindazokra, akik Jézus Krisztust követik. De amint Jeremiás próféta is rámutat, ez a törvény több mint csak betű. Mély tudat, ismeret. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig. Vagy amint Pál mondja: „Mert tudom, kinek hittem” (2Tim 1,12). Ez a tudat a megbocsátás egzisztenciális élményéből fakad. Isten is tudja, ki vagyok. Olyan tekintetváltás ez, mint Jézus és Péter között, ott Tibériás tavánál, feltámadása után: „Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” (Jn 21,17). Jézus és Péter között létrejött egy nagyon mély szövetség. Az új és örök szövetség, amelyet Jézus halála által szerzett nekünk. Ez mintegy pecsét mindegyikünk szívében. A szeretet kitörölhetetlen törvénye, mely életünk motorjává vált.
Feladat a mai napra: Az irgalmasság valamelyik cselekedetével próbálom kifejezni Istennek mély gyermeki szeretetemet.