XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 25., kedd

November 25.Jn 6, 32-35                      (Jézus szava táplálék)

Jézus erre azt mondta: "Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak." Erre így szóltak hozzá: "Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!" „Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. - Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

Az imádság táplálkozás. Jézus önmagát adja táplálékul, szavát, személyét, jelenlétét. Hogy tényleg Isten találkoztunk-e az imádság gyümölcseiből tudhatjuk meg: Vele együtt lenni, megosztani vele életünket felüdíti lelkünket, békét ad, örömöt, szeretetet, megnyugvást, tisztánlátást. Bensőleg letisztít és felemel, felruház méltósággal, szentséggel. Ha az imádságnak nincsen gyümölcse, megkérdezhetjük magunktól, hogy kivel találkoztam? Kivel beszélgettem? Csak a magam gondolataiban maradtam? Engedtem, hogy Isten megszólítson engem? Néha észre sem vesszük, hogy saját gondolatainkkal, érzéseinkkel, élményeinkkel, terveinkkel vagyunk elfoglalva, bár jóllehet egy kápolnában ülünk, vagy meggyújtottunk otthon egy gyertyát, hogy imádkozzunk. De ez nem igazi táplálék. Éhesek maradunk. Az elégedetlenség, csalódás, nyugtalanság, negatív érzések árulkodnak arról, hogy csak magunk körül forogtunk. Jézus ma arra hív minket, hogy engedjük el ezeket. Ő az élet kenyere. Csak aki hozzá jön – és ez feltételezi, hogy kilépek önmagam világából – az lakhat jól, mert Jézus jelenléte az igazi táplálék.
Feladat a mai napra: Mit veszek észre magamban az imádságban? Mi dolgozik bennem? Kérem a Szentlélek segítségét, hogy megtanuljam elengedni, átadni Jézusnak, hogy csak rá figyeljek.