XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. november 28., péntek

November 28.Róm 8, 31-39                   (A párbeszéd által megbizonyosodunk)

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: Minket minden időben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

Az imádságnak egyik fontos része az Istennel folytatott párbeszéd. Gyönyörű tapasztalatok születnek ebből a párbeszédből. Megbizonyosodhatunk abban, amit Szent Pál leír a fönti részletben, hogy valóban nincsen semmi, ami elszakíthatna minket Isten szeretetétől. Istennel mindig és minden körülmény között beszélgethetek, mindig jelen van, mindig nyitott irántam. Bármilyen szituáción megyek keresztül, bárhol tartózkodjam, legyen az útközben a buszon, a kocsiban, amikor dugóban állok, vagy ha munkahelyemen a számítógép előtt ülök, vagy akár takarítás vagy főzés közben, amikor sétálok vagy pihenek, mindig megoszthatom Istennel a gondolataimat, küzdelmeimet, örömeimet és bánataimat. És ez a baráti párbeszéd bensőleg megerősít. Biztonságot és szabadságot ad, hogy nem vagyok egyedül, Isten velem van és kiáll mellettem. Ezek az istenélmények olyan örömforrássá válnak számunkra, hogy legszívesebben minden emberrel megosztanánk. Isten jóságát nem hallgathatjuk el. Szeretnénk, ha minden ember megtapasztalhatná Isten szeretetének átformáló hatalmát, aki még a legrosszabb helyzetből jót tud kihozni. Tanúságtételünk pedig még mélyebben összeköt minket Istennel.
Feladat a mai napra: Mi az, ami még elválaszthat engem Istentől? Megosztom Vele és felajánlom neki. Kérem, hogy ajándékozzon meg engem saját látásmódjával