XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 20., hétfő

Július 20.


A család olyan mint egy víz partjára ültetett fa – gyümölcsök
 Zsolt 1,1-3; 128,1-6         (Boldogságban és bőségben fogsz élni)

Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét.
Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőtőhöz, s mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Lám, ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján! És lásd meg fiaidnak fiait! Békesség legyen Izraelnek!

Vajon ki az, aki nem a boldogságot tűzi ki maga elé, mint az élet egyik legfőbb célját? És melyik az a család, amelyik ne szeretne boldog család lenni? A Biblia több helyen is beszél nekünk a boldogsághoz vezető útról. Isten maga mutatja meg az embernek ezt az utat, mivel őt boldog életre teremtette: boldogságban és bőségben fogsz élni”. A többi között éppen az első és a 128. Zsoltár mondja el, ki is a boldog ember, a boldog család. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Csak az, aki életét Istenre irányítja, az lesz boldog. Aki viszont nem féli az Istent, és nem igazodik Isten szavához, nem találja meg az igazi boldogságot. Lehet, hogy látszólag, egy ideig jól megy sora, elégedettnek tűnik, de nincs meg benne a mélyebb öröm. Az ószövetségi elképzelések a boldogságról, Jézus tanítása nélkül még kicsit félreérthetőek és sokszor inkább valamilyen evilági jólétről szólnak. Mit jelent például a siker, az a kijelentés, miszerint, ha valaki Isten útjai szerint él, siker koronázza minden tettét? Felsorolhatnánk itt olyan embereket, akik Istenben bízva mégis komoly nehézségeken, sikertelen helyzeteken mentek keresztül. A boldogság nem zárja ki a nehézségeket. De aki ezeket a helyzeteket Istennel élte meg, beszámolhat arról, hogyan segítette őt Isten és ez mekkora erőt adott, bizalmat közvetített. Aki tehát Istennel él, jobban jár, bőségben, boldogságban él, élete gyümölcsöt terem. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak.
Feladat a mai napra: Kifejezem Istennek hálaadásomat azokért a boldog pillanatokat, amiket már megélhettem családommal, házastársammal.