XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 29., szerda

Július 29.Jn 10,30                             (egység)
„S én és az Atya egy vagyunk.”

Jn 17,21-24
Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.

Amint már hétfőn láttuk, Szent Pál rámutat Isten egységére: Nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk. Jézus nagyon sokszor beszél az Atya és közte való egységről. „S én és az Atya egy vagyunk.” „Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek” (Jn 14,10-11). Jézus számára az Atyával való egység a teljes életvalósága. Az Atyában él, az Atyában gondolkozik, az Atyával szeret,... teljes életközéppontja az Atya. És ezt az egységet a Szeretet Lelke hozza létre és tartja fenn, aki az Atya és a Fiú közti szeretet, és minden egységnek a biztosítója. A Szentlélek mindig emlékeztet minket Jézus szavaira: Legyenek mindnyájan egyek. És ennek az egységnek (tehát minden emberi egységnek is!) a lényege az emberek egymásközti és az Istennel való teljes közösség: Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk. Az egységnek a jele, hogy Jézus mindent megosztott velünk, a számára leglényegesebb dolgot is: Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek. A dicsőség pedig, amelyben bennünket részesített, nem más, mint az istengyermekség, hogy az Atya úgy szeret bennünket, mint saját fiát, benne élhetünk, ő pedig bennünk. Mit jelenthet ez egy család részére? A közmondás: „egységben van az erő” a családra is érvényes. Csak ha Istenben kitartunk egymás mellett, megküzdünk egymásért, leküzdjük az akadályokat, hiszünk egymásban és kiállunk egymás mellett, akkor leszünk elég erősek ahhoz, hogy akár a legnagyobb kísértéseknek is ellen tudjunk állni. Akkor szakadhat a zápor, ömölhet az ár, süvíthet a szél, és nekizúdulhat a háznak, de nem dől össze, mert szikla az alapja. (vö. Mt 7,25).
Feladat a mai napra: Mi veszélyezteti bennem családunk egységét? Igyekszem leküzdeni magamban az akadályt és hiszek abban, hogy az egységben meg fogok erősödni.