XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. július 29., szerda

Július 29.Jn 10,30                             (egység)
„S én és az Atya egy vagyunk.”

Jn 17,21-24
Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.

Amint már hétfőn láttuk, Szent Pál rámutat Isten egységére: Nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk. Jézus nagyon sokszor beszél az Atya és közte való egységről. „S én és az Atya egy vagyunk.” „Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek” (Jn 14,10-11). Jézus számára az Atyával való egység a teljes életvalósága. Az Atyában él, az Atyában gondolkozik, az Atyával szeret,... teljes életközéppontja az Atya. És ezt az egységet a Szeretet Lelke hozza létre és tartja fenn, aki az Atya és a Fiú közti szeretet, és minden egységnek a biztosítója. A Szentlélek mindig emlékeztet minket Jézus szavaira: Legyenek mindnyájan egyek. És ennek az egységnek (tehát minden emberi egységnek is!) a lényege az emberek egymásközti és az Istennel való teljes közösség: Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk. Az egységnek a jele, hogy Jézus mindent megosztott velünk, a számára leglényegesebb dolgot is: Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek. A dicsőség pedig, amelyben bennünket részesített, nem más, mint az istengyermekség, hogy az Atya úgy szeret bennünket, mint saját fiát, benne élhetünk, ő pedig bennünk. Mit jelenthet ez egy család részére? A közmondás: „egységben van az erő” a családra is érvényes. Csak ha Istenben kitartunk egymás mellett, megküzdünk egymásért, leküzdjük az akadályokat, hiszünk egymásban és kiállunk egymás mellett, akkor leszünk elég erősek ahhoz, hogy akár a legnagyobb kísértéseknek is ellen tudjunk állni. Akkor szakadhat a zápor, ömölhet az ár, süvíthet a szél, és nekizúdulhat a háznak, de nem dől össze, mert szikla az alapja. (vö. Mt 7,25).
Feladat a mai napra: Mi veszélyezteti bennem családunk egységét? Igyekszem leküzdeni magamban az akadályt és hiszek abban, hogy az egységben meg fogok erősödni.