XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 22., szerda

Július 22.Ez 31,3-7                            (számtalan nép lakott árnyékában.)
Lám, a Libanon cédrusához vagy hasonló, amely szép ágazatú, dús lombozatú, magas növésű, a koronája a felhőkig ér. Vizek növelték naggyá, az árvíz tette magassá. A folyók elárasztották a vidéket, ahová ültették, a patakok eljutottak a vidék minden fájához. Ezért magasabbra nőtt a környék minden fájánál: gallyai megsokasodtak, ágai magasra nyúltak, mert bőséges víz táplálta őket. Ágai közt rakott fészket az ég minden madara, lombozata alatt ellett az erdő minden vadja, és számtalan nép lakott árnyékában. Pompás volt termete és lombozata, mert gyökerei bőséges vízig hatoltak le.

A mai szentírási szakaszban Ezekiel próféta csodálatos képet vázol egy fáról. Pompásabbnak nem is lehetne elképzelni. A családunkra gondolva, milyen fát állítunk mi a szemünk elé? Milyen családfát álmodunk meg? Mit álmodunk meg családjaink számára? Biztos, hogy senki sem szeretne családjában olyan fához hasonlítani, mely icipici vagy amely alig-alig hoz gyümölcsöt. Valami nagyobbról álmodunk. A fa leírása itt azonban, arra mutat rá, hogy nagyságának titka a gyökerekben rejlik: Vizek növelték naggyá, az árvíz tette magassá. Pompás volt termete és lombozata, mert gyökerei bőséges vízig hatoltak le. Így a család esetében is csak úgy beszélhetünk gyümölcsökről, ha annak gyökereire is tekintünk. Újra vissza kell itt utalnunk a három héttel ezelőtti témához, a család gyökereihez, melyek Isten szeretetének forrásából, a vele való kapcsolatból kell, hogy táplálkozzanak. Ha nem vagyunk Istenbe belegyökerezve, nem hozhatunk jó gyümölcsöket. Csak Isten növelheti naggyá életünket, családjainkat. Ahogyan a fa megtermi a gyümölcsöket és a termést, melyek nem maguktól jönnek létre, úgy a család esetében is. A gyümölcsök a fától függnek, ha jó a fa, gyümölcsei is azok lesznek. Erről beszélt Jézus is az Evangéliumban: „Nem rossz az a fa, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát gyümölcséről ismerünk meg. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből” (Lk 6,43-45). És ezeket a jó gyümölcsöket nemcsak maga a család és annak tagjai élvezhetik, hanem a körülötte lévő emberek is. Ezt fejezi ki a fa képe is: Ágai közt rakott fészket az ég minden madara, lombozata alatt ellett az erdő minden vadja, és számtalan nép lakott árnyékában. Egy család, amely Istenben gyökerezik, mindig nyitott embertársai iránt. Merjünk ma Istennel együtt mi is ilyen pompás, gyümölcsöző, nyitott családról álmodni.
Feladat a mai napra: Engedem, hogy valaki kívülálló részt vegyen családi életünkben, pl. meghívok valakit látogatóba hozzánk.