XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 30., csütörtök

Július 30.Jn 5,19-23                          (kommunikáció)
Jézus tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is. Az Atya ugyanis szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat is mutat neki, hogy csodálkozzatok rajta. Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.

Nagyon szép ez a rész, mert Jézus bepillantást ad nekünk az Atyával való belső életébe. Mindent megbeszélnek, megosztanak egymással. A Szentháromság nem három önálló, individuális istenség, ahol mindenki azt csinál, amit akar, hanem három egymásban gondolkodó személy, akiknek fontos, hogy a másik iránt kifejezzék szeretetüket. Az Atya nem fél attól, hogy a Fiú ügyesebb lesz nála, és ezért el kellene rejteni előle a mélyebb titkokat. Inkább örül annak, hogy együttműködhet a Fiúval, és ezért mindent megmutat neki, amit lát. Ezt a kapcsolatot nem lehet improvizálni, nem spontán dolog. Jézus úgy nevezett „rejtett életében”, abban a 30 évben, amiről a szentírás nagyon keveset ír, el tudjuk képzelni, amint Jézus sok időt szánt az imádságra, és az imádság abban állt, hogy az Atya mindent megmutatott neki. Amint Józseftől eltanulta az ácsmesterkedést, és a férfi létet, úgy a Mennyei Atyától eltanulta a tökéletes szeretet útját, az isteni irgalmasságot, a teljes igazságot. A Mennyei Atya teljesen megbízik Jézusban, mert mindent megbeszéltek egymással, minden ki van mondva, és ezért teljesen tiszta közöttük a kapcsolat. Ebben is példaképek lehetnek a család számára. A kommunikáció a bizalom jele, a bizalom pedig annál jobban növekedik bennünk, minél tisztábban kifejezzük egymásnak gondolatainkat, érzéseinket, belső meglátásainkat. Ahol félünk kimondani valamit, ott mindig egy felkiáltó jel kell hogy megjelenjen lelki szemeink előttünk. A félelem jelzi, hogy különféle okokból nem tudunk egymásban megbízni. Nagyon fontos, hogy jó kommunikációval a bizalom helyreállítására törekedjünk. A bizalomteljes kommunikációval meggyógyíthatjuk a sebeket, kiengesztelődhetünk egymással, hogy megerősödni tudjunk a szeretetben és az egységben.
Feladat a mai napra: Miért nehéz nálunk néha a kommunikáció? Mitől leszek dühös, mi vált ki belőlem ellenszenvet? Mit tételezek fel a másikról, amit még sosem próbáltam tisztázni vele? Mit mondok el csak félszavakban? Most megpróbálok jó kommunikációra törekedni.