XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 21., kedd

Július 21.MTörv 28,2-6.8-11           (Áldott leszel, ha jössz és ha mész.)
Mind rád szállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára. Áldott leszel a városban és áldott a határban. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése, jószágod ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz puttonyod és dagasztóteknőd. Áldott leszel, ha jössz és áldott leszel, ha mész. Az Úr parancsol az áldásnak, (hogy legyen) veled műveidben, s kezed minden munkájában, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Az Úr, amint megesküdött rá, szent népévé tesz, ha szem előtt tartod az Úr, a te Istened parancsait és az ő útjain jársz. A föld népei mind látják majd, hogy te az Úr nevét viseled és félni fognak tőled. Az Úr pedig bőséget ad minden jóban, méhed gyümölcsében, jószágod ivadékában és földed termésében, azon a földön, amelyet az Úr esküvel ígért atyáidnak.

Az őskortól kezdve mind a mai napig mindig nagyon fontos volt, hogy áldás, Isten áldása legyen azon, amit az ember tesz és tervez. Hiszen Isten áldása nélkül nem lehetnek gyümölcsözőek tetteink. Ha Isten jókívánságai kísérnek bennünket, gyümölcsöt terem az életünk. Az áldás nem más, mint a jót előidéző szó és gesztus Isten részéről. A mai szentírási szakaszban Isten áldását adja sok mindenre: az emberre, a nő méhének gyümölcsére, a föld termésére, az állatokra, a munkaeszközökre. Az áldás ősforrása maga az Isten. Szép látni itt, hogy nem marad ki senki és semmi Isten áldásából. Ha figyelmesen olvassuk ezt az idézetet, észrevehetjük, hogy Isten áldása feltételhez van kötve: rád szállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára. Isten csak arra tud áldást mondani, ami elképzeléseivel megegyezik. Máskor viszont azt látjuk, hogy Isten feltétel nélkül is adja áldását. Ilyenkor az áldás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok, még akkor is, ha valaki csak kicsalja azokat (amint láthatjuk ezt Jákob esetében). Az áldás legősibb szavaiból kitűnik, hogy áldást igazából csak az Úr adhat. Akit Ő megáld, az maga is áldás forrásává lesz. Milyen szép szokás, amikor a másik embernek, családtagjainknak kívánjuk Isten áldását: Áldjon meg téged az Úr! Elgondolkodhatunk rajta újra és újra, miért tesszük ezt, miért vannak a különböző áldások, pl. a házi áldás, a szülők áldása, szent tárgyakkal végzett megáldás. Még mindig emlékszem arra, amikor egyszer busszal mentem vissza Magyarországra és Milánó megállónál láttam, ahogy egy férfi búcsúzott a lányától, homlokára keresztet rajzolva. Biztosan magyarok. - gondoltam és így is volt. Válóra váltak akkor ezek a szavak: A föld népei mind látják majd, hogy te az Úr nevét viseled.
Feladat a mai napra: Tudatosan áldást mondok családom tagjaira többször is a nap folyamán, Isten áldását kívánva.