XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. július 25., szombat

Július 25.Kol 1,3-10                          (minden jótettben gyümölcsöt hoztok)
Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsíttok annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és az Isten kegyelmét felismertétek az igazságban. Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epafrásztól. Ő hűséges szolgája köztetek Krisztusnak, ő beszélt nekünk lélekből fakadó szeretetetekről is. Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az ő tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok.

Hálát adunk Istennek... . Szent Pál apostol hálája a Kolosszében élő hívő testvérekért, legyen számunkra az indító gondolat a mai napra, hogy mi is hálát adjunk azért a sok jóért, amiket családunk már megtapasztalt. Pál örül annak, hogy a kolosszei közösségben láthatóak az evangélium hirdetésének gyümölcsei: a Jézus Krisztusba vetett hit és szeretet. Büszke arra, hogy az evangélium tanítása gyümölcsözik és gyarapodik náluk. Nem akar azonban megelégedni azzal, amit már elértek, hanem arra buzdítja őket, hogy tovább növekedjenek a szeretetben. Ezért is imádkozik a többi hívőkkel együtt. „mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk”. Ahogyan a keresztény család, amely mint egy víz mellé ültetett fa, nem szűnik meg, hogy minden jótettben gyümölcsöt hozzon. Mit jelent mindez a saját családunk számára? Milyen módon hozunk mi gyümölcsöt a jótettekben? Mások is láthatják rajtunk a hitet és a szeretetet és örülhetnek ennek? Nálunk is az evangélium tanítása kell, hogy gyümölcsözzön. Ez pedig nem csupán a belső tagok számára fontos, hanem a körülöttünk lévő emberek számára is. „A keresztény család hite és evangelizációs feladata rendelkezik ezzel a missziós küldetéssel. A házasság szentsége … a szeretet és az élet igazi és hiteles 'misszionáriusaivá' avatja. … Amikor a családon belül már fölébredt a missziós lelkület, ez a családi egyházat arra serkenti, hogy Krisztus jelenlétének és szeretetének ragyogó jele legyen a 'távolállóknak', a még nem hivő családoknak, illetve azoknak a családoknak, amelyek ugyan keresztények, de nem élik a hitüket. Ez a misszionáló család arra hivatott, hogy 'példájával és tanúságával' megvilágosítsa 1azokat, akik keresik az igazságot'”. (Familiaris consortio 54, II. János Pál pápa apostoli buzdítása)
Feladat a mai napra: Konkrét módon kifejezem családom egyik tagja iránti hálámat szeretetéért, jótettért: „Szeretném megköszönni Neked, hogy....”.