XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. július 23., csütörtök

Július 23.Ez 47,6.7.12 Jel 22,2       (lombjuk pedig orvosságul szolgál)
Akkor ezt mondta nekem: Láttad ezt, emberfia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához. Amikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál.”
Az utca közepén és a folyam két partján az élet fái álltak. Tizenkétszer hoznak gyümölcsöt, vagyis minden hónapban teremnek, a fa levelei meg a népek gyógyulására szolgálnak.

A Jelenések könyvének szerzője, a hagyomány szerint szent János, újra azt a képet használja, amellyel Ezekiel próféta könyvében már találkoztunk: a folyó, amely mindkét partján mindenfajta gyümölcsfa nő. Szent János ezt a képet az új Jeruzsálemre alkalmazza. Ma pedig a saját életünkre, családi életünkre szeretnénk vonatkoztatni. Arra vagyunk meghívva, hogy keresztény életünkben, családjainkban gyümölcsöt teremjünk. „Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon”, mondja Jézus (Jn 15,16). A legfontosabb gyümölcs pedig a szeretet, mely a Szentlélek gyümölcsei között az első: „A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22). „A keresztény családot a Szentlélek ,…, élteti és irányítja, s arra rendeli, hogy „szolgálatát” Isten és a felebarát iránti szeretetben gyakorolja.” (vö. Familiaris consortio 63, II. János Pál pápa apostoli buzdítása). A család belsejéből fakadó gyümölcsök magának a családnak a javára szolgálnak, de nem kizárólagosan.   „Ajtónk előtt mindenféle pompás gyümölcs; frisset is, régit is tettem el számodra, kedvesem!” (Én 7,14)  A minden hónapban friss gyümölcsök más emberek, a társadalom számára is eledelül, lombjuk pedig orvosságul akarnak szolgálni. „A család másik feladata az, hogy az embereket szeretetre nevelje és megtanítsa arra, hogy úgy tudjanak szeretni minden körülmények között és minden kapcsolatukban, hogy a család ne zárkózzék magába, hanem nyíljék meg a közösség felé, mégpedig az igazságérzet és a mások iránti tisztelet révén, továbbá annak a feladatnak a tudatával, amely arra készteti, hogy az egész emberi társadalom javát szolgálja”. (Familiaris consortio 64, II. János Pál pápa apostoli buzdítása). Kérjük a Szentlélek megvilágosító erejét, hogy mutassa meg nekünk, hogyan szolgálhat családunk eledelül, orvosságul mások számára. Hogyan táplálhatunk másokat hitünkkel és gyógyíthatunk meg lelki sebeket.
Feladat a mai napra: Figyelek a környezetemben azokra a családokra, akik bátorításra szorulnak. Beszélgetünk a családban arról, hogyan tudjuk őket segíteni.