XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. október 10., hétfő

Október 10.Zsolt 8                                 (Ismerjük fel, hogyan kellene irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat)
2Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja 3a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védőbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót. 4Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. 5Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá? 6Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. 7Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél: 8minden juhot és barmot, a mezők vadjait, 9az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, 10Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved!

78. Ugyanakkor a zsidó-keresztény gondolkodás demitizálta a természetet. Nem hagyott fel azzal, hogy csodálja gyönyörűségéért és végtelenségéért, de már nem tulajdonított neki isteni jelleget. Ekképpen még nagyobb nyomatékot kap a kötelezettségünk vele szemben. A természethez való visszatérés nem történhet az ember szabadságának és felelősségének kárára, aki része a világnak, és kötelessége kifejleszteni képességeit, hogy megőrizze a világot, és éljen a benne rejlő lehetőségekkel. Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. A törékeny világ, benne egy emberi lénnyel, akire Isten rábízta a róla való gondoskodást, arra hívja értelmünket, hogy ismerje fel, hogyan kellene irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat.
Feladat a mai napra: Egy konkrét tettel hozzájárulok a környezet megőrzéséhez.