XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. október 6., csütörtök

Október 6.Jel 15,2-8                           (a nép lelki válsága Istenbe vetett hit elmélyüléséhez vezetett)
2Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, 3és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: »Nagyok és csodálatosak a te műveid,, Uram, mindenható Isten! Igazságosak és igazak a te útjaid,, nemzetek Királya! (Zsolt 92,5;Zsolt 139,14)  4Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná nevedet? Mert egyedül te vagy szent,, hisz minden nemzet eljön és leborul színed előtt,, mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!« (Zsolt 99,3;Zsolt 86,9) 5Ezek után láttam, hogy íme, megnyílt a tanúbizonyság hajlékának temploma az égben, (Kiv 40,34G) 6és hét angyal jött ki a templomból, akiknél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, a mellük körül pedig aranyövvel övezve. (Lev 26,21 G;Dán 10,5) 7A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adott, telve az örökkön-örökké élő Isten haragjával. 8És a templom megtelt füsttel Isten felségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a templomba, amíg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. (Kiv 40,34-35;Lev 26,21)

„ A babiloni fogság tapasztalata lelki válságba sodorta a népet, ami az Istenbe vetett hit elmélyüléséhez vezetett, s így előtérbe került az ő teremtő mindenhatósága, amely szerencsétlen helyzetében reményének megtalálására buzdította a népet. Évszázadokkal később, egy másik próbatétel és üldöztetés alkalmával, amikor a Római Birodalom próbálta érvényesíteni abszolút uralmát, a hívők úgy találták meg ismét vigaszukat és reményüket, hogy növekvő bizalommal fordultak a mindenható Istenhez, és így énekeltek: „Nagyok és csodálatosak műveid, Urunk, mindenható Istenünk, igazságosak és igazak útjaid” (Jel 15,3). Ha meg tudta teremteni a világot a semmiből, akkor képes beavatkozni is ebbe a világba, és le tudja győzni a rossz bármely formáját. Az igazságtalanság tehát nem legyőzhetetlen.” (Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája, a közös otthon gondozásáról 74)
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlelket, hogy megértesse velem, hogyan szolgálhatja a nehézség, válság, csapás hitem elmélyülésének. Esetleg beszámolhatok neki saját konkrét tapasztalatomról is. Hogyan mélyült el akkor a hitem, Istennel való kapcsolatom?