XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. október 4., kedd

Október 4.Zsolt 148                            (az ember dicsérje a teremtő Istent)
1(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban!
2Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek!
3Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylő csillagok!
4Dicsérjétek, egeknek egei, dicsérjétek, minden vizek az ég felett!
5Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek!
6Odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül.
7Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és tenger mélységei!
8Tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek akaratát teljesítitek.
9Mind ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és mind ti cédrusok.
10Mind ti erdei és mezei állatok, mászó férgek és szárnyas madarak.
11Föld királyai és mind ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek.
12Mind ti ifjak és leányok, öregek és gyermekek.
13Mindnyájan dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve magasztos! Fönsége felülmúlja az eget és a földet, fölemelte népe fejét.
14Dicsőségére válik mindenkinek, aki hűséges hozzá. Izrael fiainak, a népnek, amely közel van hozzá.

„ A zsoltárok gyakran buzdítják az embert, hogy dicsérje a teremtő Istent: „Ő teremtette a földet a vizek fölé, mert szeretete örökké tart” (Zsolt 136,6). De a többi teremtményt is biztatják, hogy dicsérjék: „Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylő csillagok! Dicsérjétek, egek egei, dicsérjétek, minden vizek az ég felett! Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek!” (Zsolt 148,3-5). Nemcsak Isten erejének köszönhetően, hanem az ő színe előtt és vele együtt létezünk. Ezért imádjuk őt.” (Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája, a közös otthon gondozásáról 72)

Feladat a mai napra: Saját szavaimmal megfogalmazok teremtő Istenemnek egy dicserő zsoltárt – akar le is írhatom.