XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. október 11., kedd

Október 11.Sir 42,15-25                       (A hit lehetővé teszi, hogy értelmezzük annak jelentését és titokzatos szépségét, ami történik.)
15Hadd emlékezzem meg az Úr műveiről, hadd beszéljem el azt, amit a szememmel láttam! Az Úr szava hozta létre a műveit, s a teremtett világ teljesíti akaratát. 16A felragyogó nap meglát minden dolgot, és az Úr keze műve telve dicsőséggel. 17Az Úr még szentjeit sem tette rá képessé, hogy minden csodáját el tudják beszélni. Az Úr, a Mindenható jó alapot vetett, hogy a mindenség szilárdan álljon fensége színe előtt. 18A tenger mélyét és a szívet egyaránt átkutatja, ismeri minden számvetésük. A Magasságbeli ismer mindeneket, s világosan látja az idők jeleit. 19Hirdeti a múltat és az eljövendőt, és fölfedi a jól elrejtett titkokat. 20Egyetlen gondolat sem titok előtte, nincs egyetlen szó sem, amit ne hallana. 21Bölcsessége csodáit szépen elrendezte, hiszen ő öröktől fogva örökké van. Nincs semmi hozzátenni-, sem elvennivaló, tanítómesterre neki nincs szüksége. 22És milyen gyönyörű minden alkotása! Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. 23Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. 24Minden dolog páros, kiegészíti egymást, nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. 25Az egyik a másiknak növeli erejét; és ki tud betelni, ha látja szépségük?

79. Ebben a világmindenségben, amelyet egymással érintkezésbe lépő nyílt rendszerek alkotnak, a kapcsolat és a részvétel számtalan formáját fedezhetjük fel. Ez arra késztet minket, hogy úgy gondoljunk a mindenségre, mint ami nyitott Isten transzcendenciájára, amelyen belül működik. A hit lehetővé teszi, hogy értelmezzük annak jelentését és titokzatos szépségét, ami történik. Az emberi szabadság értelmesen hozzá tud járulni a jó irányú fejlődéshez, de új bajokat is előidézhet, új okokat adhat a szenvedésre és valódi visszaeséseket okozhat. Ez nyit teret a lenyűgöző és drámai emberi történelemnek, amely a felszabadulás, a növekedés, az üdvösség és a szeretet kibontakozásává vagy a hanyatláshoz és egymás elpusztításához vezető úttá válhat. Ezért az Egyház tevékenysége nemcsak arra igyekszik figyelmeztetni, hogy kötelességünk védelmezni a természetet, hanem arra is, hogy „mindenekelőtt az embert kell megvédeni önmaga elpusztítása ellen”. (Uő, Caritas in veritate enciklika, 51)
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlelket, hogy adja meg a hit szemét, hogy felfedezzem annak értelmét és titokzatos szépségét, ami ma velem történik.