XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. október 9., vasárnap

Október 9.2 Kir 5, 14-16.20-27; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
Leszállt hát Naamán, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste. Aztán visszatért Elizeushoz, egész kíséretével együtt. Amikor az kijött, odament, eléje állt és azt mondta: „Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!” De az így felelt: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek a szolgálatában állok: nem fogadok el semmit.” Hiába unszolta, hogy fogadja el, nem volt rá hajlandó.
Elizeus szolgája, Gechaszi így gondolkodott magában: Lám, ez az én uram annyira kímélte az arámi Naamánt, hogy még csak azt sem fogadta el kezéből, amit magával hozott. Úgy igaz, ahogy az Úr él: utána szaladok - biztosan kapok tőle valamit. Gechaszi ezzel utána eredt Naamánnak. Amikor Naamán észrevette, hogy valaki utána szalad, kihajolt a kocsiból és megkérdezte tőle: „Rendben van (minden)?” Azt felelte: „Igen! Uram küldött utánad, azt üzeni: Nézd, éppen most érkezett hozzám két fiatalember Efraim hegyéről, prófétatanítványok. Adj nekik, kérlek, egy ezüst talentumot!” „Ha akarsz, végy akár kettőt!” - felelte Naamán és biztatta. Amikor aztán bement és ura elé lépett, Elizeus megkérdezte tőle: „Honnan, Gechaszi?” - „Nem járt szolgád se itt, se ott” - felelte. De az így szólt hozzá: „... De ellep Naamán leprája téged is, utódaidat is, örökre.” Gechaszi elment és fehér lett a leprától, mint a hó.

A mai evangéliumi részben halljuk, hogy Jézus meggyógyított tíz leprást. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és Jézus lábai előtt arcra borulva hálát adott neki. Jézust meglepte az, hogy a tíz közül csak egy tért vissza: „A többi kilenc hol van?” És tovább kérdezhetnénk, hogy a többiek miért nem jöttek vissza és miért nem fejezték ki Jézusnak hálaadásukat? Esetleg nem lett volna nekik miért hálát adni? Természetesnek, magától értetődőnek tekintették gyógyulásukat? Miért voltak annyira hálátlanok Jézussal, Istennel szemben? A mai evangélium azonban nem elsősorban az emberek hálátlanságára akar rámutatni, hanem arra hív meg bennünket, hogy hálásak legyünk, hogy dicsérjük Istent minden jótéteményéért. „A többi kilenc hol van?” És hol vagyunk mi? Vajon azok közé tartozunk-e, akik nap mint nap kifejezzük Istennek hálaadásunkat a sok, sok jóért, mint tőle kapunk? Térjünk minden nap az imádságban Jézushoz és mondjunk neki hálás köszönetet! Azért is fontos hálás embernek lenni, mert így kevésbé kerül a bűnbeesés veszélyébe. Aa legjobb eszköz, hogy elkerüljük a bűnt, az, hogy szoros kapcsolatban élünk Istennel, elismerve, hogy minden tőle származik és neki köszönhetünk mindent. A bűn azonban ott kezdődik, ahol Isten nélkül, tőle elválasztva kezdünk élni, cselekedni. Annak egy példáját látjuk Elizeus szolgájában. Elizeus nem fogadott el semmi ajándékot a meggyógyult Naamántól, mert nem neki kellett megköszönni a gyógyulást, hanem egyedül Istennek kell érte hálát adni. Elizeus szolgája, Gechaszi azonban ki akarta használni a helyzetet saját érdekében, kapni akart valamit Naamántól. Ahogyan a történet folyamán megfigyelhetjük, a bűn ritkán jön egyedül: azért, hogy megszerezze magának azt, ami neki nem járt, hazudnia kellett Naamánnak, és később Elizeusnak is. Gechaszi bűne azonban kiderül és Elizeus megbünteti őt a cselekvésnek megfelelően. Ez a történet elrettentő például akar szolgálni a hallgatóságnak, és nekünk is. Tanuljunk a mai idézetektől, hogy csak azt kívánjuk, amit Isten akar nekünk adni és hálás szívvel fogadjuk mindazt, amit ad nekünk.
Feladat a mai napra: Ma este és a hétnek minden estéjén felírok öt dolgot, amiért hálát szeretnék adni Istennek, felfedezve a jót, amit velem tett.