XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. október 12., hétfő

Október 12.Lk 11,29-32                       (Az Emberfia  jel lesz e nemzedéknek)
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jónásnál.

Jézus ebben a szentírási szakaszban a jel kérdésében foglal állást. Már előtte (a hétfői szakaszban) hallottuk, hogy az emberek jeleket kértek Jézustól: „Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.” Azért nevezi gonosznak ezt a nemzedék, mert ahelyett, hogy figyelnének Jézus szavára, örömhírére, és jól értelmeznék tetteit, rendkívüli jeleket kívánnak, bizonyítékokat saját tetszésük szerint. Jézus közli velük, hogy csak egy jelet fognak kapni: „Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek.” Arra utal itt Jézus, hogy ő maga a jel, és ezzel megtérésre hívja az embereket, hogy elfogadják ezt a jelet, ahogyan dél királynője hallgatott Salamonra és a niniveiek Jónásra. Talán mi nem azokhoz tartozunk, akik különleges jeleket kérnénk Jézustól, ahhoz, hogy higgyünk benne. De még is érdemes újra és újra megvizsgálnunk, milyen elképzeléseink vannak, Isten és Jézus útjairól, cselekvéseiről. Ha Isten nem teszi meg, amit kérünk tőle, hogyan reagálunk? Meginog-e a hitünk? Isten bennünket is megtérésre hív meg ma, hogy forduljunk egész szívvel hozzá és higgyük, hogy ő nagyobb mindennél, nagyobb mindenkinél, nagyobb nálunk.
Feladat a mai napra: Figyelek a jelekre, amelyeken keresztül Isten szól hozzám a mai napon.