XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. október 16., péntek

Október 16.Lk 12, 1-12                        (Óvakodjatok a képmutatástól!)
Közben tízezres tömeg verődött össze körülötte, úgyhogy egymást tiporták, és először csak tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak, mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: Attól féljetek, akinek, miután megölt, ahhoz is van hatalma, hogy a kárhozatba taszítson benneteket. Igen, mondom nektek, tőle féljetek. Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki azonban megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen beszél, az bocsánatot nyer, aki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot. Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és hatalmasságok elé hurcolnak benneteket, ne gondolkozzatok rajta, hogyan védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanotok.”

Hogy nincs titok, ami ki ne tudódna, azt a napjainkban sokszor tapasztaljuk a médiában. Valóban úgy tűnik, hogy bármikor bármit a nyilvánosságra hozhatnak. Akár az egyház bűneiből, akár a politikusok titkos cselekvéseiről. A média imádja a szenzációs híreket. De Jézus mondja, senkinek sem kell félnie, aki tiszta szívvel él, Isten maga gondoskodik róla: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek. Attól kell félnünk, vagyis óvakodnunk, aki bennünket cselvetéseivel a kárhozatba taszíthat. Miért hangsúlyozza Jézus azt, hogy nem kell félnünk? Mert az egyik hatalmi módszer a megfélemlítés módszere. Az embereket úgy lehet legjobban manipulálni, ha rémképeket festenek eléjük, és azt hitetik el velük az uralkodók, hogy politikájukkal meg tudják őket óvni a rossztól. Így nem csoda, hogy az egyik rémkép a büntető Isten képe. Jézus azért jött, hogy helyre állítsa az emberekben a helyes Istenképet. Nem Istentől kell félnünk, hanem attól, aki bennünket el akar szakítani tőle. Manapság talán már nem olyan erős a büntető istenkép, a pokoltól már nem nagyon félnek az emberek. De helyére lépett egy másik istenkép: a tehetetlen Isten. Isten igazából le van értékelve, hatalmától meg van fosztva. Már nincs abszolút igazság, pluralizmus van, Isten igazsága is csak egy vélemény a sok közül, akár a saját véleményemmel is egyenrangú. Igazából nincs is szükségem Istenre, a boldogságot magamnak is megszerezhetem. Ez a sátán újabb stratégiája. Az emberek nem is sejtik, hogy ez az út éppúgy a kárhozatba vezet, mert teljesen elszakítja őket Istentől, és az önzés börtönébe zárja őket. Ezért hangsúlyozza Jézus: Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki mellette dönt, annak megadja a Szentlelket, aki mindenben vezetni és az üdvösség biztos útján fogja őt terelni.
Feladat a mai napra:  Mit jelent számomra a plurális világban élni? Hogyan tudnék Isten mellett tanúságot tenni?