XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. október 6., kedd

Október 6.Lk 10,38-42                       (csak egy a szükséges )
Útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait. Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: „Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem!” Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha.”

A Mária és Mártáról szóló történet sokszor kihívást jelent nekünk. Jézus betér egy faluba és Márta befogadja házába. Márta a maga módján elkezd gondoskodni Jézusról. Nincs ideje, hogy meghallgassa Jézust, hiszen főznie kell. Húga azonban, Mária, az Úr lábához ül és teljes figyelmét rá irányítja. Önmagában ez nem lenne baj, hiszen tudjuk, hogy egy személy nem tehet meg mindent. Valakinek a vendéggel kell foglalkoznia, miközben a másik elkészíti az ételt. Csak azért lesz baj belőle, mert Márta elhanyagolva érzi magát, Mária nem segít neki, hanem „tétlenül” ott ül Jézus lábánál. Irigykedik rá és előtérbe helyezi a munkát, ezért ráparancsol Jézusra, hogy szóljon húgának. De Jézus nem teszi meg, hanem Máriát védi: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha.” Jézus ezzel ráutal egy nagyon fontos dologra: Szükség van egy kiegyensúlyozott életre, ami egyszerre aktív és szemlélődő, cselekvésre és imádságra, lelki életre. Mária megértette, hogy most mi a fontos. Máskor ő is segít. De tudta, hogy most van az imádságnak az ideje, amit az Úrral akar tölteni. Ezt viszont nem veheti el tőle senki. Azt a nyugalmat és békét, ami egy ilyen kiegyensúlyozott életből származik, nem veheti el tőlünk senki.
Feladat a mai napra: Megfontolom időbeosztásomat. Időt szánok mindenre, az imádságra és a munkára.