XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. október 9., péntek

Október 9.Lk 11,14-20                       (Közel van hozzátok az Isten országa)
Egy alkalommal kiűzött egy néma gonosz lelket. Amikor a gonosz lélek kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott. De néhányan így vélekedtek: „Beelzebullal, a gonosz lelkek fejedelmével űzi ki a gonosz lelkeket.” Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle. De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: „Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Beelzebul segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket. Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok. De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.

Lukács evangélista röviden beszámol arról, ahogyan Jézus „egy alkalommal kiűzött egy néma gonosz lelket”. A gonosz lélektől való szabadulás után a néma már nem néma, hanem képes beszélni. Érdemes végiggondolni, milyen gonosz lélek lehet ez, amely némaságot okoz. Isten minden némaságtól meg akarja szabadítani az embert. Jézusnak is van hatalma a gonosz lelkek fölött. A tényt, hogy ezt a hatalmát Istentől kapta, külön is ki akarja emelni az evangélista. Ezért nem magát a csodát állítja előtérbe, hanem az arra való  reakciókat és Jézus válaszát arra a vélekedésre, miszerint nem Isten segítségével, hanem Beelzebullal, a gonosz lelkek fejedelmével űzi ki a gonosz lelkeket. Jézus rámutat arra, mennyire logikátlan és téves a véleményük: Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? És ha Jézus Beelzebul segítségével űzi ki a gonosz lelkeket, mindenki más is –saját fiaik úgyszintén -, Beelzebul segítségével tenné ezt. Jézus cselekvése mögött viszont Isten hatalma áll, és Isten országának a jele, ahol a sátánnak és a gonosz lelkeknek már nincs hatalma. De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa. Erősödjön meg bennünk Jézus hatalmában való bizalmunk.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mi akadályoz meg abban, hogy beszéljek valakivel vagy megszólítsak valakit? Kérem, hogy Jézus szabadítson meg ettől az akadálytól.