XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. szeptember 11., hétfő

Szeptember 11.Lk 13, 10-17                      (Asszony, megszabadultál betegségedtől)
Szombaton az egyik zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit már tizennyolc éve gyötört a betegség lelke, teljesen meg volt görbedve, úgyhogy nem is tudott fölegyenesedni.
Amikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön fölegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Erre a zsinagóga elöljárója felháborodásában, hogy Jézus szombaton gyógyított, a néphez fordult: „Hat nap van, amikor dolgozni kell. Ezeken gyertek gyógyulást keresni, ne szombaton!” De az Úr válaszolt neki: „Képmutatók! Vajon nem oldjátok-e el mindnyájan szombaton is az ökrötöket vagy a szamaratokat a jászoltól, hogy megitassátok? De Ábrahám leányát, akit immár tizennyolc éve megkötözve tart a sátán, nem kellett feloldani kötelékeitől szombati napon?” E szavakra ellenfelei mind elszégyellték magukat, a nép meg ujjongott, hogy ilyen nagy tettet vitt véghez.

Ennek a hétnek a tanítása az Isten országáról szól. Jézus felvezeti tanítását egy gyógyítással, amikor Szombaton az egyik zsinagógában tanított. Meglátott egy asszonyt, akit már tizennyolc éve gyötört a betegség lelke, teljesen meg volt görbedve, úgyhogy nem is tudott fölegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön fölegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  Persze, mivel pont szombati napon történt, sokan felháborodtak rajta: „Hat nap van, amikor dolgozni kell. Ezeken gyertek gyógyulást keresni, ne szombaton!” De Isten másképp gondolkodik: a szeretet mindig elsőbbséget kap, akár milyen napról vagy időszakról legyen szó. Istennek nincsen fogadóórái. Ezért bármikor hozzá folyamodhatunk. Milyen az Isten országa? Az Isten országát hol tapasztalhatjuk? Amikor vele találkozunk érintkezünk. Gyönyörű az a pillanat, amikor Jézus meglátja a beteg asszonyt, és nem tudja figyelmen kívül hagyni. Megesik rajta a szíve, mert tudja, hogy már oly régóta szenved. Odahívja magához, és megszabadítja betegségétől. És közben rátette kezét. Milyen megnyugtató sokszor egy ilyen egyszerű gesztus, hogy valaki rá teszi vállunkra a kezét, magához ölel vagy megsimogat. Nem csupán egy fizikai érzés marad, hanem átjárja az egész testünket, lelkünket, és érezzük, tudjuk, hogy szeretve vagyunk. A kisgyermek számára ezek a legalapvetőbb jelei a szeretetnek. És ezt Isten is megteszi, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Aki így megtapasztalja Isten gyógyító és szerető jelenlétét, abban helyre áll a világ. Kérjük Jézustól, hogy mi is megtapasztalhassuk szerető jelenlétét.
Feladat a mai napra: A mai napon figyelmes leszek Isten érintése iránt.