XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. szeptember 5., kedd

Szeptember 5.Lk 12,41-48                    (Aki sokat kapott, attól sokat követelnek)
Péter megkérdezte: „Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendelt, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, ha megérkeztekor ura ilyen munkában találja. Mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában: Uram csak sokára tér vissza -, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura olyan napon érkezik meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.

Péter megértette, hogy Jézus ezt a példabeszédet neki és a többi tanítványoknak mondta. Csak az kérdése, hogy vajon mindenkinek is szól-e. Jézus azonban nem erre a kérdésre válaszolt, hanem arra utal, mivel töltse a várokozási időt. Jézus második eljöveteléig, azaz életünk végéig nem szabad tétlenül élnünk. A szolgának ez a feladata, hogy szolgáljon. Isten szolgáiként ez a feladatunk, hogy szolgáljuk embertársainkat. Mindenkire amennyi rá van bízva, és aszerint Isten majd számon fog kérni mindenkit. A hű és okos sáfár, aki hűségesen gondoskodik a többiekről és felelősségteljesen végzi feladatát, boldog lesz és „minden vagyonát rábízza”. Jézus a kötelességtudó magatartással szembeállít egy olyan magatartást, ahol a szolga nem csak nem csinál semmit, hanem rosszul bánik a többi szolgával. Talán önkéntelen eszünkbe jutnak azok a hírek az utóbbi időben, amikor az egyházi méltóság viselőinek visszaéléséről számoltak be. Nehezen érhető, mit gondoltak magukban, hogy ilyesmit képesek voltak cselekedni, de esetleg nem áll messze az itt kifejezettől: „De ha a szolga azt mondja magában: Uram csak sokára tér vissza...”. Ebben a kontextusban nagyon érthető Jézus világos szava, hogy az ilyen viselkedés nem fog büntetés nélkül maradni. Kérjük Jézust, hogy segítsen, hogy jól bánjunk azzal, amit ránk bízott, és a családban ránk bízott emberekkel is.
Feladat a mai napra:  Hűségesen és felelősségteljesen elvégzem a mai napi feladataimat.