XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. szeptember 9., szombat

Szeptember 9.Lk 13,6-9                            (Uram, hagyd még egy évig!)
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.”

Minden ember bűnös, ezért mindenki rászorul a bűnbánatra. Isten pedig végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre, hogy hozzá forduljunk és életünkben megmutatkozik ennek a megtérésnek a gyümölcse. Erről beszél a mai evangéliumi példabeszéd: A tulajdonos ki akarja vágni a fügefát, ami már három év óta nem termett gyümölcsöket. De a vincellérje szót emel a fügefa érdekében. „Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre?” Isten maga az, aki végtelen kegyelmében jó és jót tesz velünk, hogy teremhessük a megtérés gyümölcseit. Mi részünk pedig, hogy nem szabad könnyelműen visszaélnünk az ő kegyelmével és irgalmával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor az Úr számadásra szólít minket. Azért nem csak a nagyböjtben van a megtérésnek az ideje, hanem minden nap. Ha elestünk és bűnt követtünk el, bánjuk meg bűneinket és gyorsan keljünk fel. Szokták mondani, hogy a szent minden nap hétszer elesik, de hétszer fel is kel, azért szent, mert képes újra és újra Isten végtelen irgalmát elfogadni. Kövessük mi példáját: mivel Isten irgalmas és „nem bűneink szerint bánik vélünk” (Zsolt 103, 10) ne halasszuk el hozzátérésünket, hanem módosítsuk életünkben azt, ami rászorul a változásra.
Feladat a mai napra: Örömmel élek Isten nagy irgalmából.