XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. augusztus 11., csütörtök

Augusztus 11.Zsolt 27,7-8                       (Uram, a te arcodat akarom keresni)
Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, könyörülj rajtam és hallgass meg engem!
Szívem ezt sugallta: „Keresd tekintetét!” Uram, a te arcodat akarom keresni.

A mai napi verstől, azaz a 7.dik verstől kezdődően változást vehetünk észre a zsoltárban. Ennek magyarázata, hogy a zsoltár két részből áll, egy bizalom-énekből és egy panasz-dalból. Az első rész a fogság előtti, a második rész pedig a fogság utáni időkben keletkezett, amely két különböző élethelyzetet jelentett. Látjuk, hogy az imádkozó most közvetlenül fordul Istenhez, beszél hozzá, nem pedig csak róla. Azért könyörög, hogy Isten hallgassa őt meg. Sok zsoltárban megtalálhatjuk ezt a kérést és talán saját imádságunkban mi is szoktunk hasonlóan fohászkodni. Szeretnénk, ha Isten ránk figyelne és hozzánk fordulna. Az a kívánságunk áll mindemögött, hogy Isten törődjön velünk és viselje gondjainkat! Ugyanakkor részünkről is készségesnek kell lennünk, hogy őrá hallgassunk. Hiszen az imádság nem monológ, hanem párbeszéd. Ezt tapasztalja meg a zsoltáros is, amikor a szívében visszahangzik: „Keresd tekintetét!” Isten, a Szentlélek által, felindítja az emberben az Isten utáni vágyakozást, keresést. Hol tapasztaltunk életünkben már hasonló indítást, sugallatot? Hiszem, hogy gyakrabban történik, mint ahogy mi azt észre szoktuk venni. Hiszen mielőtt az ember keresni kezdte Istent, Isten már előbb kereste az embert. Az ember Isten indítására indul a keresésére: Uram, a te arcodat akarom keresni. Keresni az Úr arcát eredetileg azt jelentette, hogy elmenni és kérdezni Jahvét a szentélyben. Később a templomban való imádság kifejezése lett. És ma mit jelenthet a mi számunkra? A biblia egyik lábjegyzete így értelmezi Isten arcának keresését: „az ő kegyelmét, jóakaratát és védelmét kérni”. De ezzel még nem merítettünk ki minden lehetséges értelmezést. Isten arcát a legtökéletesebben Fia arcában láthatjuk meg. Azért, Jézus, a te arcodat keresem, a te emberi és isteni arcodat. Segíts a mindennapi keresésemben.
Feladat a mai napra: Figyelek a belső sugallatokra, indításokra. Kitől jönnek, hová vezetnek?