XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 12., csütörtök

Január 12.Mt 16,26  (mit használ az embernek, ha... az élete kárt szenved )
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért?

Miközben életünben akár anyagi, akár lelki, akár szellemi javakat, vagy bármilyen más világi mércével mért magasztosnak vélt dolgokat hajszolunk, könnyen elfelejtkezünk életünk valódi céljáról. A célunk a saját lelkünk megmentése ebben az életben az örök életre, és ennek a szolgálatában áll a világi javak jézusi lelkülettel történő használata. A jézusi lelkület azt jelenti, hogy hisszük, hogy Ő az igazi élet.Ő mondja magáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn11,25) Ha Jézusért elveszítjük ezt a világot vagyis Őhozzá ragaszkodunk, még ha valamiről le is kell mondanunk,vagy áldozatot kell hoznunk, akkor megmentjük életünket az örök életre. Az emberi lélek értéke minden földi érték felett áll, ezért a magunk és a mások életében mindig a lélek javát, vagyis Istenhez való tartozását és nem csupán az e világhoz való kötöttségét kell szolgálnunk. Pilinszky János írja: „A világban élő ember nem láthatja Istent, az Istenben élő ember tisztán látja a világot”. Ha Istenben élünk meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi az ami ebből a világból „megnyerhető” a nélkül, hogy lelkünk kárára lenne.

Feladat a mai napra: Vizsgáljuk felül, van-e olyan kötődésünk,  ami akadályoz abban, hogy Jézushoz szorosabban kötődjek?