XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 20., péntek

Január 20.Mt 5, 3.5.8                          (Isten egymaga elég)
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.”

Jézus tanításának talán legszebb, de legnehezebb része a nyolc boldogság. Szeretjük, mert választ ad legmélyebb vágyunkra, hogy boldogok legyünk. Jézus boldognak mond minket. Ugyanakkor pontosabb odafigyelésnél ellentmondásosnak tűnik. Hogyan lehet boldog a nincstelen? Hogyan lehet boldog, akit eltaposnak? Hogyan lehet boldog, aki sír, vagy akit üldöznek? Ha a közép keleten üldözött, lemészárolt keresztény testvéreinkre tekintünk, egyáltalán nem mondanánk őket boldognak. Nem akarnánk velük helyet cserélni. Mégis akkor miről beszél Jézus? Csak úgy lehet megérteni tanítását, amikor magát Jézust szemléljük, ill. Jézusban a Szentháromság szeretetét. Mélységes egységben élt az Atyával és a Szentlélekkel. Egész lénye az Atyára irányult. Ő a szegény, aki nem kereste a maga javát, hanem akinek lelke abban elégült ki, hogy mindent az Atyától várjon, az Ő akaratát teljesítse: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34). Jézus egész élete az súgja nekünk: Isten egymaga elég! Jézus a szelíd, aki nem beszélt vissza, akinek nem kellett állandóan bizonyítania igazát, hanem aki szilárd volt az igazságban, még ha az életébe került is. És Ő a tiszta szívű, aki nem fordult el az Atyától, aki le tudta küzdeni a kísértéseket, elviselni a szenvedést, és ezért folytonosan látta az Atyát. Jézus példát ad nekünk életével, és azt tudatja velünk: Te is képes vagy erre! Boldog lehetsz, amint én boldog vagyok! Ennek az útja Jézus útja: az önkiüresedés útja. Lépésről lépésre, ahogy Keresztelő Szt. János mondta: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.” (Jn 3,30). Az képes megízlelni a boldogságot, amiről Jézus beszél, aki hisz Jézusban, akibe növekedik a Jézus iránti feltétlen bizalom, és teljesen át meri adni magát Istennek.
Feladat a mai napra: Valamelyik boldogság mélyebb megélése érdekében lemondást gyakorlok valamiről, ami azt gátolhatja.