XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 21., szombat

Január 21.Zsolt 16, 2-11                    (Csak Isten tudja kielégíteni a szívünket)
Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!” A „szentekhez” pedig, kik a földön élnek: „Ti kiválóak, minden kedvem tibennetek telik!” Bálványaik számosak, azok nyomában járnak. De én nem hozok nekik véráldozatot, és nevüket nem veszem ajkamra. Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben. Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

A szentek tanúságot tesznek életükkel arról a boldogságról, amit csak Istenben lehet megtalálni, gondoljunk akár egy Szent Ágotára, Assisi Szt. Ferencre vagy Szent Edit Steinre. Életükben megtapasztalták és tanúságot tesznek róla, hogy Isten az egyetlen, aki teljesen ki tudja elégíteni az ember szívében élő vágyat a boldogság után. Szt. Ágota számára Jézus közelsége, a Vele való egység édessége, semmilyen földi dologhoz sem hasonlítható. Még az a kiváltságos helyzet, amit a császár udvarán élvezhetett, sem mérhető ahhoz a boldogsághoz, ami csak Jézusban van: Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Benne nyerte el azt a belső erőt, hogy elviselje akár a legkegyetlenebb kínzásokat is, sőt abban a bizonyosságban tudta odaadni életét Jézusért, hogy nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Vértanú halála ezt az erőt árasztotta az emberekre, akik azóta is folytonosan segítségül hívják őt. Szent Ferenc élete elénk tárja azt a gazdagságot, amit akkor élt meg teljességében, amikor visszautasította a világ által nyújtott gazdagságot, és teljesen szegénnyé lett. Uram, örökrészem és kelyhem… mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben. Ferenc percről percre itta az Úr édességét, mely képessé tette arra, hogy mindenben felismerje Isten jelenlétének, gondviselésének szépségét, s akár a számára legundorítóbb leprást is megcsókolja. Szt. Edit Stein pedig fáradhatatlanul kereste az igazságot, mígnem egy éjszakán Avila Szt. Teréz könyvét olvasva rátalált Jézusra: Ez az, amit kerestem! A nagybetűvel írt Igazság megtalálása képessé tette arra, hogy Auschwitzban feláldozza életét népéért. A szentek mindent egy lapra tettek, mert megtalálták életükben A boldogságot. A boldogság, a belső béke, a szelíd öröm, a szeretet lángoló tüze, mely a lélek hátterében folytonosan jelen van, még a legnagyobb nehézségek közepette is, és amit senki és semmi el nem vehet tőlünk, biztos jele annak, hogy valóban megismertük Jézust. Aki ezt az alapot nem érzi életében vagy csak töredékesen, még nem ismeri eléggé Jézust. Jézus ezt a boldogságot minden embernek meg akarja adni. Ne hagyjuk alább keresést, ne adjuk fel túl hamar. Keresésünk biztos válaszra fog találni! Ennek az idejét Isten szabja meg. Nem lehet kierőszakolni. Leginkább akkor jön el, amikor elengedjük, és bizalommal várakozunk arra, hogy Isten megajándékoz minket, miközben hűségesen megteszünk mindent azért, hogy Őt mindennél jobban megismerjük, szeressük és szolgáljuk.
Feladat a mai napra: Felidézem legboldogítóbb Istenélményeimet, és hálát adok.