XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 19., csütörtök

Január 19.Mk 12,28-34                      (Arra vagyok teremtve, hogy szeressem Istent)
Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” Az írástudó helyeselte: „Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy bármi más áldozatnál.” Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze az Isten országától” - mondta neki.

Életünk a szeretetért van teremtve. Akkor teljesülünk ki, amikor szeretünk. Hiszen Isten képmására lettünk megalkotva, aki maga a szeretet. Így a mi lényünk lényegét is a szeretet teszi ki. A szeretet, mely kölcsönösen ad és kap. A szeretet mindig tettekben, életben akar megnyilvánulni és kibontakozni. Egy szerelmespár egy idő után észreveszi, hogy nem elég csupán együtt lenni, élvezni a másik jelenlétét. Arra is vágynak, hogy jót tegyenek egymással, meglepjék egymást kedvességekkel, szívességet tegyenek egymásnak, segítsenek egymásnak. Nem elegendő csupán mondani, hogy „szeretlek”, ha a gondolatokban és tettekben nem nyilvánul meg. Hisz a száj a szív bőségéből beszél. (Lk 6,45). Semmi nem marad elrejtve. A száj kinyilvánítja a szív igazi gondolatait, akár jók, akár rosszak. Dom Helder Camera mondta egyszer, hogy az igazi keresztény olyan, mint a cukornád. Ha szétdarabolják, összetörik és kifacsarják, csupán édességet hoz elő.  Isten nem csupán azt akarja, hogy szeressünk, hanem hogy egész lényünkkel szeretetté váljunk. Ezt fejezi ki tulajdonképpen az első és a második parancs, mely egyazon érem két oldala. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. Istent úgy szerethetjük legjobban, ha teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretjük az embereket is, testvéreinket, akiket mellénk ad és önmagunkat. Mind háromra egyformán figyelmet kell szentelnünk, akkor lesz életünk egyensúlyban, akkor teljesedhetünk ki igazán.
Feladat a mai napra: Ma különös figyelmet szentelek a körülöttem lévőkre. Ahol tudok, jót teszek velük.