XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 14., szombat

Január 14.1 Pét 1,13-21     (Krisztusnak drága vére árán szabadultatok ki)
13Ezért övezzétek fel gondolkodástokat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. 14Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, 15hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; 16mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.” 17Ha Atyának hívjátok azt, aki részrehajlás nélkül ítél meg mindenkit a tettei alapján, éljetek istenfélelemben zarándoklástok idején. 18Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, 19hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. 20Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. 21Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.

Az ószövetségi szertartásokon az Istennek felajánlott áldozati bárány bemutatása nem volt alkalmas a bűn elvételére. Jézus volt az, aki teste és vére áldozata árán elvette az emberiség bűneit. Ezután a halál és a bűnös emberiség sorsa új távlatot nyert. Isten világra küldte Fiát, hogy Ő legyen az, aki magára véve az emberiség bűneit, magát kiengesztelő áldozatul adja, hogy az emberekkel új szeretet kapcsolatba léphessen. Kegyetlen volt Jézus szenvedése, amit ugyanolyan emberi testben viselt el helyettünk, mint amilyen a miénk. Az irántunk érzett szeretete és Atyja iránti engedelmessége késztette arra, hogy utolsó csepp véréig hűséges maradjon önmagához. Az Ószövetségi áldozat helyébe az Újszövetségi áldozat lépett. A szentmise áldozatban részesülhetünk Krisztus testében és vérében. Ez a részesedés a hívek egységét is létrehozza az egy testben. Hatalmas áron váltódtunk meg az „értéktelen életmódból”, ami arra indít, hogy nem tehetjük hiábavalóvá ezt a váltságot, hanem mi is szenteljük oda az életünket Istennek.
Feladat a mai napra: Imádkozzuk el a Krisztus lelke kezdetű szentignáci imát.