XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2020. február 10., hétfő

Február 10.

Lk 22,7-30 (Én úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.)
Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja.” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz. Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik: „A királyok uralkodnak a népeken, s akiknek hatalom van a kezükben, jótevőknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért adom át nektek az országot, mint ahogy Atyám, nekem átadta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött.


Milyen világot megrengető nagy esemény történik az utolsó vacsora asztalánál, és az apostolok arról vitatkoznak, hogy ki közülük a legnagyobb!
Jézus arról beszél, hogy vérét fogja kiontani, mégpedig őértük fogja az életét adni vérével megpecsételvén a közte és az emberiség között létrehozandó szövetséget. Az apostolok pedig a húsvéti bárány eszegetése közben arról tanakodnak, milyen pozíciókat fognak elfoglalni.
Milyen nagyon vigasztaló, hogy Jézus miután elmagyarázza nekik, hogy az ő értelmezése szerint ki az Úr és ki a szolga megdicséri őket. "Ti kitartottak velem megpróbáltatásaimban." Erre a hozzáállásukra alapozva bizalommal kéri őket, lássanak a dolgok mögé: vegyék észre, hogy az ember nem arra teremtetett, hogy középpontja legyen a világnak, hanem arra, hogy úgy legyen a középpontban, hogy közben szolgálja azt, és szolgálatban teljesedjen ki az élete.
Jézus nem csak életével, hanem halálával is szolgál. Az utolsó vacsora asztalánál megalapított Oltáriszentségben ma is szolgál. Úgy, hogy csak a mi javunkat keresi. Az apostoloknak hűségük jutalmaként az Ő országát ígéri. Ez az ígéret ránk is vonatkozik, ha kitartunk vele megpróbáltatásainkban.

Feladat a mai napra: Megvizsgálom, hogy abban az állapotban, helyzetben, amelyben élek, milyen lelkülettel látom el a feladatom.