XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2020. február 22., szombat

Február 22.

Ef 3,14-21(tőle származik minden közösség az égben és a földön)
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

Szent Pál Efezusiakhoz írt levele rávilágít arra, hogy minden közösség a mennyben és a földön az Atyától származik. Ha egymással közösségben tudunk lenni, akkor azért, mert az Atya lehetővé teszi számunkra. Mennyire fontos Istennek a közösség! Maga az Oltáriszentség ennek a közösségnek a jele. II. János Pál pápa mondja „Az Eucharisztia tehát az összes szentség csúcspontja, mert a Szentlélek hatására az Egyszülött Fiúval való azonosulás által tökéletesen megvalósítja a communiót az Atya Istennel.” A Szentlélek az, aki bennünket megerősít benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívünkben és gyökeret verjünk és alapot vessünk a szeretetben. És fel tudjuk fogni Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteljünk Isten egész teljességével. Miközben az Oltáriszentséget szemléljük, és a szentmisén a szentáldozásban magunkhoz vesszük, maga a Szentlélek láthatatlan belső munkával összeköt minket Istennel, részesít minket a szentek közösségében, és megnyitja értelmünket Isten egész teljességének befogadására. Mennyire fontos, hogy kilépjünk megszokottságunkból, és a szentírás tanítása által szemléljük Isten munkálkodását életünkben. Szemléljük, és kérjük a Szentlélek segítését, hogy lássuk is. Szemléljük, és engedjük, hogy eltöltse szívünket a hála és az öröm Isten végtelen jósága iránt. Szemléljük, és erősítsük meg benső eltökéltségünket, hogy követni akarjuk Jézust. Amint Ő teljesen a Szentlélek vezetése által élt, bennünket is képessé tesz arra, hogy teljesen a Szentlélek vezetésében éljünk. És amint a Szentlélek éltető táplálékká tette Jézus életét sokak számára, úgy a mi életünket is, ami Istennel egyesült, éltető táplálékká akarja tenni embertársaink számára. És az erő, ami belőlünk sugárzik, maga az Isten teljessége: a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretete, ami másokra is meghívásként hat, hogy keressék az Istennel való közösséget. És a boldogság, ami ebből a mély egységből származik, azt már senki sem veheti el tőlünk, az egy örök életre a miénk marad.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlélek segítségét, hogy tanítson Krisztus útjaira és nyissa meg számomra Krisztus szeretetének mélységét, hogy követni tudjam.