XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2020. február 28., péntek

Február 28.


Jn 6, 48-59                         (Én vagyok az élet kenyere.)
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Erre vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított.

Jézus nagyon konkrétan rámutat az örök élet táplálékára: a Jézus Krisztusba vetett hit és az Oltáriszentséggel való áldozás. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Számunkra már könnyebben érthető, hogy Jézus mire célzott, de az akkori zsidóknak nagy botrány volt, hogy Jézus saját testét és vérét akarja táplálékul adni, mert valóban húsra és vérre gondoltak. Tanítványai azonban húsvét után értették meg igazán, hogy Jézus itt miről beszélt. Az Eucharisztia az egyik legtitokzatosabb szentség. Nem biztos, hogy értjük, de hiszünk benne és érzzük hatását. Igen, Isten nagy titka a Vele való egyesülés. Milyen zseniális módon oldotta meg egy kis darab kenyérben és borban, melyek a szentmisén átváltoznak Krisztus testévé és vérévé. Más ez az egyesülés mint a házastársaké. Isten teljesen belénk jön, úgymond „felszívódik” bennünk, anélkül, hogy feladná lényegét, vagy mi elveszítenénk lényegünket. Minket pedig egyre jobban átitat jóságával, szeretetével, szentségével, amíg hasonlóvá nem lettünk hozzá. Ez egy olyan óriási csoda és titok, melyet csak a Szentlélektől kérhetünk, hogy engedje, hogy egyre mélyebben megértsük, és alázatos, hálás szeretettel és vágyakozással fogadjuk: Jöjj hozzám, Uram, Jézus!
Feladat a mai napra: Lehetőség szerint elmegyek részt veszek szentmisén vagy szentségimádáson (akár más napon is lehet), és kérem a Szentlelket, hogy igazi, bensőséges találkozás lehessen Urunkkal, Jézussal.