XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 10., szerda

Május 10.Jn 12,44-50        (úgy mondom el, ahogy az Atya mondta nekem)
Jézus pedig hangját felemelve így szólt: »Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon. Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot. Van, aki megítélje azt, aki megvet engem, és nem fogadja el igéimet: az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött engem, az Atya, ő parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát én beszélek, úgy mondom el, ahogy az Atya mondta nekem.«

Mikor emeli fel valaki a hangját? Ha a gyerek nem hallgat el vagy nem figyel, a szülök vagy a tanár hangosan megismétlik azt, amit előtte már elmondtak. Azt akarják, hogy megérkezzen az üzenetük. A mai idézet azzal kezdődik, hogy Jézus felemelt hangon szól. Jézusnak is fontos, hogy meghallják üzenetét, ezért hangsúlyosabban ismétli meg  rövid beszédében küldetése lényegét: ő világosságul (vö. Jn 1,9; Jn 8,12; Jn 12,38) és megváltóként jött a világra (vö. Jn 3,17.18). Úgy tűnik, mintha a hallgatóság még nem értette volna meg, hogy Jézus küldetése az ember életéül szolgál, hogy általa üdvözüljön és örök élete legyen. Emiatt Jézus itt újra felszólít a döntésre, hogy higgyenek benne, hogy fogadják el igéjét. Mivel neki nem mindegy, hogy hisznek-e benne vagy sem, hiszen tudja, hogy életük attól függ. Azonban azt is tudja, hogy a hit szabad döntés, és nem  rábeszélni, hanem inkább meggyőzni akarja őket. Jézus sürgőssége az Atya sürgőssége, az Atya akarata, szeretete sürgeti őt. Ahogyan majd Szent Pál apostol írja, hogy mi az evangelizáció munkájának a motivációja: „Az embereket igyekszünk meggyőzni, ... Krisztus szeretete ugyanis sürget minket” (2 Kor 5,11.14). Pál Jézushoz hasonlóan éli meg küldetését, ő sem magától beszélt, hanem a benne lévő Krisztusra figyelve. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). „Nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött engem, az Atya, ő parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” Jézus számára a parancs szónak nincs negatív jelentése, ahogyan manapság sok ember számára van. Ellenkezőleg, Isten parancsa számára az életre vezető út: „Tudom, hogy az ő parancsa örök élet.” Kérjük ma Jézustól, hogy ossza meg velünk igehirdetési sürgősségét és adja meg  hozzá a kegyelemet, hogy egyre jobban azt továbbítsuk, amit ő mond nekünk.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, hol adódik a mai napon lehetőség arra, hogy egy sötét helyzetbe bevigyem Jézust, világosságát.