XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 31., szerda

Május 31.Jn 17,11b-19                     (Szenteld meg őket az igazságban)
Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

A mai idézetben Jézus mondja el az Atyának, amit tanítványai számára szeretne kérni. „Szent Atyám”-nak szólítja az Istent. Ez a megszólítás csak egyedül itt szerepel. Az egyetlen, aki szent, és méltó, hogy szentnek hívják, az az Isten. De maga az Isten akarja, hogy népe és majd, minden ember részesüljön szentségében: „Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” (Lev 19,2) Jézus számára a szent Isten, nem a távol lévő Isten, az érinthetetlen Isten, hanem a szent Atya, aki gondoskodik az emberekről. Eddig Jézus gondoskodott övéiről az Atya nevében, most az Atyát kéri, - mivel ő már többé nem lesz a tanítványokkal -, hogy tartsa meg őket a nevében, és óvja meg őket a gonosztól. De megszentelődésüket is kéri az Atyától: „Szenteld meg őket az igazságban”. A két első kérés inkább a világtól illetve a gonosztól való megvédésről szólnak, a hármadik pedig egy pozitív növekedést jelent. Ahhoz kéri az Atyaisten segítségét, hogy tanítványai egyre jobban előrehaladjanak az életszentségben. A maga részéről, Jézus már mindent megtett azért, hogy tanítványai szentek legyenek: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban”. Legyünk ma mi is hálásak mindazért, amit Jézus értünk kért és kér az Atyától, mivel mi is Jézus tanítványai vagyunk.
Feladat a mai napra: Valakiért kérem az Atyát, és azon gondolkodom el, mivel járulhatnék én hozzá, hogy ez a kérés valóban valóra váljon.