XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 20., szombat

Május 20.Jn 15,18-21                       (Nem nagyobb a szolga uránál)
Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

Váratlanul jött ez a fordulat. Jézus előtte még a szeretetről beszélt, most az ellentétjéről, a gyűlöletről. Jézus előkészíteni akarja tanítványait, hogy ne legyenek hamis elképzeléseik a szeretetről. Ha valaki megmarad Jézus szeretetében, nem azt jelenti, hogy nem lesznek neki nehézségei vagy kellemetlenségei. Sőt, a világban támadást és ellenségeskedést fognak tapasztalni. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Aki Jézus barátja, követője, készen kell állnia arra, hogy sorstársának kell lennie. Tudjuk, hogy János evangélista úgy beszél a világról, mint ami ellen áll Istennek. A világ csak ebben az értelemben rossz, de ez nem azt jelenti, hogy minden, ami a világban van, rossz. Jézus kiválasztott minket, már nem a világhoz tartozunk hanem Istenhez. Aki viszont nem Isten valóságában él, nem fogja háború nélkül tűrni, hogy a másik Istenhez tartozzék és Jézusé legyen. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezért nem kell csodálkozunk, amikor gyűlöletet vagy üldöztetést szenvedünk Jézus nevéért, amikor valaki furcsán néz ránk, ha megvalljuk, hogy keresztények vagyunk; vagy amikor nevetnek rajtunk. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Nem vagyunk nagyobbak Jézusnál, és nem lesz jobb sorsunk mint neki. De arról is beszél Jézus: ahogyan neki sem volt csak elutasításban része, nekünk sem lesz: Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. Kérjük Jézust, hogy magyarázza meg nekünk, mit jelent jóban-rosszban hozzátartozni.
Feladat a mai napra: Próbálom szeretettel lereagálni, ha valaki rosszul bánt velem.