XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 12., péntek

Május 12.Jn 14,1-6                 (Ismét eljövök, és magammal viszlek titeket)
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

Ma olyan Jézussal találkozunk az evangéliumi szövegben, aki előkészíti tanítványait eltávozására. Jézus teljesen tisztában van azzal, ami rá vár: szenvedés és halál. És azt is tudja, hogy ez nagyon meg fogja viselni a tanítványokat. Ezt előre látva, bátorságot önt a szívükbe: Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.” Azonban a bátorítás mellett azt is elmondja nekik, miért nem kell aggódniuk, nyugtalankodniuk. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jézus megigéri, hogy visszajön, és magával viszi tanítványait. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos Jézus számára az, hogy a tanítványai is ott legyenek, ahol Ő van. De nem csupán a tanítványai, hanem azt is szeretné, hogy minden ember ott legyen, ahol Ő van! Ezt az óhaját sokszor megismétli az evangéliumban. Ezért jött a világra, és az az Ő küldetése, hogy minden embert elvezessen az Istennel való közösségbe, abba az örökkévaló közösségbe, amelyben Ő maga él. Egyszersmind kijelenti tanítványainak, hogy csak egy út vezet el az Istenhez és ehhez a közösséghez: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jézus maga az út az Atyához. Számunkra is. Ma feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen helyet foglal el Jézus Krisztus az életünkben, döntéseinkben, gondolkodásunkban? Mennyire hiszünk abban, amit megigért nekünk, mennyire bízunk szavaiban, amikor nyugtalankodik a szívünk, amikor aggódunk? Jézus nem késlekedik elmondani tanítványainak, hogy hamarosan át fogják élni halálát, távollétét. Ugyanakkor tudtul adja nekik, hogy mibe kapaszkodjanak, miből tudnak erőt, nyugalmat meríteni. Nekünk is meg van adva ez a kapaszkodó: Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.” Éljünk vele!
Feladat a mai napra: Figyelek arra, ha körülöttem valaki aggódik, vagy nyugtalan. Próbálom meghallgatni, esetleg bátorítani.