XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 27., szombat

Május 27.Jn.16,20-23a        (Milyen az Atyának tetsző imádság?)
„Bizony, bizony mondom nektek: Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példabeszédekben mondtam nektek. De eljön az óra, amikor már nem példabeszédekben szólok nektek, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon kértek majd az én nevemben, és én nem mondom majd nektek, hogy én fogom kérni az Atyát értetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hittétek, hogy én Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától, és idejöttem a világba; most újra elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához.“

Az Atya tudja, mire van szükségünk. Akkor miért biztat minket Jézus arra, hogy kérjünk a nevében, és méghozzá akármit? Jézus nevében kérni más, mintha valamit saját nevünkben kérünk. Ha Jézus nevében kérünk, bevonjuk őt a döntéseinkbe és megpróbáljuk úgy látni a dolgokat, ahogyan ő látja. Ha őszintén, mélyen magunkba nézünk meg tudjuk különböztetni mi az  amire valójában szükségünk van. Megnyílunk ilyenkor Isten számára, és túllépünk önmagunkon. Ha Jézus előtt őszintén feltárjuk lelkünket, és mindent, ami bennünk van, és vágyainkat, félelmeinket, örömeinket, szükségeinket elé visszük már az egy imádság. Bízzunk abban, hogy megtaláljuk azokat a kéréseinket, ami lelkünk javára válik és Jézus megadja. Már az is nyereség, hogy előtte vagyunk, hogy egy más dimenzióba igyekszünk lépni. Minél többször tesszük ezt, annál inkább rádöbbenünk, hogy másra nincs is szükségünk mint a vele való bizalmas együttlétre. Ha megértjük Isten szeretetét akkor nem evilági javakat fogunk kérni, hanem azt hogy üdvözítsen minket és másokat is segítsen üdvösségére. Ha mindaz amit kérünk megegyezik isten üdvözítő tervével a kérésünk valóra válik. Ha úgy érezzük, hogy Isten nem hallgat meg, bízzunk abban, hogy ő az örök élet távlatában kezel minket, egyenként és minden ember lelki javára tekintettel.
Annak elismerése, hogy Jézus nélkül semmit se tehetünk, alázatos és gyermeki hozzáfordulásra indít. Lehetséges, hogy azért kerülünk látszólag lehetetlen helyzetbe, mert arra hív, hogy menjünk hozzá, vegyük fel vele a kapcsolatot. Nekünk van szükségünk arra, hogy megfogalmazzuk kéréseinket, kifejezzük a reá való utaltságunk, a Tőle való függésünk. „Ha bennem maradtok és tanításom is bennetek marad, kérjetek, amit akartok, megkapjátok azt”, mondja Jézus (Jn15,7). Kérjük azt a kegyelmet, hogy benne maradjunk, és akkor mindig jöhetnek a további kérések!
Feladat a mai napra: Pünkösd közeledtével kérjük imánkban a Szentlélek ajándékait!