XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 24., szerda

Május 24.Jn 16,12-15        (A Szentháromság életének titka)
„Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.“

A tanítványok nehezen sajátítják el a lélek szerinti szemléletet. Ezt Jézus tudja, ezért biztatja apostolait, hogy ha eljön az igazság lelke, elvezeti őket a teljes igazságra. A Szentlélek fogja meg tanítani az övéit mindenre, Ő az, aki tanúságot tesz Jézusról, Aki megdicsőíti Jézust. Hirdetni fogja a jövendőt: Isten országának és az egyháznak a kibontakozását a földön és beteljesedését a mennyben. A Szentlélek nem fog magától szólni, nem ad új kinyilatkoztatást. Az Atyától és a Fiútól származik, ezért isteni tudása és tanítása egyezik az Atyáéval, és Fiúéval. Jézus itt bepillantást engedett a Szentháromság belső életébe. „Mindaz, ami az Atyáé,az enyém:azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti nektek.” Nem lehet azon csodálkozni, ha a tanítványok nem értették a Jézus által megsejtetett Szentháromság bensőséges szeretetkapcsolatát., aminek az értelmezésére az egyház zsinatokat tartott, és komoly egyháztanítók törekedtek.
A tanítványok azt a nagy szeretetet és gondoskodást érezhették Jézus búcsú beszédéből, amit a kisgyerek érez édesanyja féltő-óvó szavaiból, aminek a jelentését nem is érti, csak érzi, hogy  őérte történik minden. „Ha elmegyek , akkor elküldöm hozzátok a Vigasztalót" -mondja Jézus előzőleg, amikor vigasztalja tanítványait elmenetele felett érzett bánatuk miatt. Talán nem is bánják, hogy azt a sok mindent, amit Jézus mondana nem kell most befogadniuk.Elég nekik azt tudniuk, hogy Jézus gondoskodik róluk, akkor is ha elmegy.
Feladat a mai napra: A Szentlélek elé tárom egy bánatom, és engedem, hogy vigasztaljon.