XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 15., hétfő

Május 15.Jn 14,21-26                  (Aki szeret engem, az megtartja szavamat)
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” Ekkor Júdás - nem az iskarióti - megkérdezte: „Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak? Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

A János evangélium egyik sajátossága, hogy Jézus az utolsó vacsora és a lábmosás után hosszú beszéddel búcsúzik tanítványaitól. Jézusnak az úgy nevezett búcsúbeszédét megtaláljuk János evangéliumának a 14., 15., 16. és a 17. fejezetében. Jézus a legfontosabbat adja magáról, az Atyáról és a Szentlélekről útravalóul a tanítványoknak. Egyre nyíltabban beszél és egyre jobban mutatja meg az Atyával való egységét, addig a csúcspontig, hogy az Atyával beszél a tanítványok előtt, a 17. fejezetben. A mai idézetben is jó láthatjuk ezt az egységet. Valamennyivel előbb, a 14. fejezet elején, Jézus már mondta a tanítványoknak, hogy ő az Atyához vezető út és aki őt látja, az Atyát látja, mivel az Atya benne van és ő az Atyában. Most pedig arra figyelmezteti őket, hogy az iránta való szeretet együtt jár az Atya iránti szeretettel. „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja.” A igazi szeretethez azonban a másik megismerése és parancsainak megtartása is tartozik. A „parancs” fogalma számunkra sokszor valami negatívhoz kapcsolódik, gondolunk pl. egy tilalomra: „Ne...!”, ahogyan a tíz parancs legtöbb részéről ismerjük. Jézus parancsai azonban nem tilalomról szólnak. Mindig azzal párosulnak, ami az életet, az életünket szolgálja. És melyik parancsot adta Jézus? Nem azt parancsolta, hogy hányszor kell valamilyen lelki vagy testi gyakorlatot végezni, hanem csak a szeretetet kéri: „Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!” Jézus ezt a lábmosás után mondja (Jn 13,34), és kétszer a 15. fejezetben. Ezzel nem más akar, minthogy a tanítvány egyre jobban egybesüljön vele. Segíts, Jézus, hogy életünkkel megmutassuk irántad való szeretetünket.
Feladat a mai napra: Újra örülök neki, hogy a Szentháromság bennem lakik.