XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. május 3., szerda

Május 3.Jn 14,6-14             (Jézust megismerni annyi, mint látni az Atyát)
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

Az utolsó vacsora színhelyén vagyunk. A Mester végső szavait intézi hozzájuk, tudja, hogy minden, amit mond, kitörölhetetlenül bennük marad majd, mert a halálba készül. Tudja, hogy szeretteink utolsó mozdulatait, cselekedeteit, szavait őrizzük, mint belénk égetett pecsétet. Ezért cseng ki szomorúság Jézus hangjából Fülöp kérdésére. Hát még mindig nem értik?..És én, vajon értem-e, amit Jézus nekem akar ezzel mondani? Hány éve imádkozom? Mennyire ismerem őt? Látom-e életem csodáit, ajándékait, amelyek tőle származnak, de még azokon túl is, látom-e őt magát, ízlelem-e az egységet amelynek hirnöke, élem-e a szeretetet melynek követe? Milyen szép az is, hogy Jézus a tetteiben ismét az Atyára mutat, nem saját dicsőségének írja be. Ezzel is példát ad nekünk, hogy nem saját erőnkből kell produkálnunk a szeretet cselekedeteit, hanem megengedni a bennünk lévő Szentháromságnak, hogy szabadon munkálkodjon! „Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!” S ezen cselekedeteink gyümölcse árulkodik majd arról, hogy szeretetkapcsolatunk az Atyával élő és termékeny. Amikor Keresztelő János a börtönből érdeklődik tanítványai által Jézus kiléte felől, Jézus így válaszolt és mondta: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.” (Mt 11,4-5) Az apostolok nyomán, akik elejétől fogva Jézus mellett voltak, kérjük az éltető, kiáradó hit kegyelmét. (Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe)
Feladat a mai napra: Elképzelem, ahogy Jézus nekem teszi fel a kérdést: oly régóta vagyok veled, ismersz-e engem? Mit válaszolok neki? Kiindulásképpen vehetek egy Jézus-ikont, vagy képet, mely segít engem a jelenlétébe helyezni, vele párbeszédbe elegyedni.