XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 22., hétfő

Május 22.Jn 15,26-16,4a      (A tanítványok tanúságtétele)
„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam nektek mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógából, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. Azért teszik ezt, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Mindezt pedig azért mondtam nektek, hogy amikor eljön ezeknek az órája, emlékezzetek rájuk, hogy én megmondtam nektek. Kezdetben azért nem mondtam el nektek ezeket, mert veletek voltam.“

A Lélek úgy tesz tanúságot Jézusról, hogy feltárja előttünk Istent, és megismerteti velünk Krisztust. Az apostoloktól azt kéri Jézus, hogy ők is tegyenek tanúságot róla, ugyanúgy ahogy a Lélek Őróla tesz tanúságot. Jézus soha nem biztatta azzal a tanítványokat, hogy követése könnyű lesz. Megszabta követésének feltételeit. „Aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom.“ (Lk.14,27).
A tanítványok a Messiásról mást képzeltek, de Jézus személye és tanítása megismerése során, és a Szentlélek vezetése által felfedezték, hogy Jézus meghirdetett országa, hatalma nem e világból való. Az isteni uralom gyökeresen különbözik mindattól, amit mi a hatalomról elképzelünk. Isten ereje, hatalma a gyengeségben mutatkozik meg. Isten ereje más természetű, mint a világban tapasztalható hatalmak ereje. Isten ereje a megfeszített Krisztusban van, írja Szent Pál a  Korintusiakhoz írt levelében. A zsidók azért feszítették keresztre Jézust, mert Isten fiának mondta magát. Úgy hitték hogy „szolgálatot tesznek Istennek.” Nem hittek Jézusban és nem fogadták el bizonyságként cselekedeteit, ezért Istenkáromlás miatt elítélték. Ugyanígy a tanítványokat is üldözni fogják, és még azt is gondolják hogy jót tesznek vele. Jézus figyelmezteti őket, hogy ne botránkozzanak majd azon, ha róla szóló tanúságtétel miatt üldözni fogják őket, és életükre törnek. Jézus ebben az őt gyűlölő világban hagyta apostolait. Az apostolok nem csak szóval, hanem „erővel, Szentlélekkel és egész teljességgel” hirdették a nem hívő világnak az evangéliumot. A Szentlélek, a Vigasztaló felvértezte őket, hogy egészen a vértanúságig elmenően tanúskodjanak Istenről és Isten üdvözítő szándékáról a világ végéig.
Feladat a mai napra: Hálát adok azokért, akiknek tanúságtevő élete erősítette hitemet.