XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. május 9., kedd

Május 9.Jn 10,22-30    (De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók)
Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így felelt: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.”

Ez a jelenet Hanukka ünnepe alatt zajlott (a templomszentelés, az oltár felszentelésének ünnpén), ami egyben a fény ünnepe is volt, hiszen nyolc napig minden nap egy mécsessel többet gyújtottak meg a nyolcágú gyertyatartón. Egyre erősebb lett a népben a messiás várás (vágytak arra, hogy eljöjjön az igazi világosság), és talán ennek tulajdonítható, hogy újra odamentek Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan.” Jézus azt válaszolja: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók.” Újra megragadja az alkalmat arra, hogy kinyilatkoztassa magát nekik: „A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. S én és az Atya egy vagyunk.”  Mit is jelent az a mondat: ti nem vagytok a juhaim közül valók? A megkülönböztető jel a hit. Mindaz, aki hisz Jézusban, a juhai közül valók. De ezek az emberek nem hittek. Jézus mondta nekik: hogy nézzék a tetteit, és azok alapján higgyenek, hiszen senki sem volt eddig képes olyan tetteket végbevinni, mint ő. A zsidók azonban nem fogadták el válaszát, és meg akarták kövezni őt. Mennyire nagy volt bennük még a sötétség! A gyertyatartón egyre több fényt gyújtottak, de a szívük sötét maradt a hitetlenségtől. Mennyire ragaszkodtak felfogásukhoz, hogy egy ember nem lehet Isten. De itt Isten lep meg minket szeretetének végtelen kreativitásával. Az Atya, aki elküldte egyszülött Fiát, hogy összegyűjtse és védelmezze nyáját. És milyen megnyugtató, hogy Jézus és az Atya kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Tehát aki hisz benne (teljes szívből elfogadta Jézust), az sosem veszhet el! Mert Isten nem hagy senkit sem elveszni az övéi közül. De mit jelent ez számomra? Hogyan élem istenkapcsolatomat a mindennapokban? És hogyan állok mások hitetlenségével szemben? Közömbös maradok, mert ez az ő dolga, vagy fontos-e számomra, hogy ő is üdvözüljön? Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen nekünk közelebb kerülni Isten mérhetetlen szeretetének, a megváltás titkához, és lángoltassa fel bennünk azt a vágyat, hogy segítsünk azoknak is, akik még nagyon távol vannak tőle, hogy bennük is felragyogjon Krisztus fénye.
Feladat a mai napra: Mai imádságomat felajánlom azokért, akik a környezetemben még nem hisznek Jézusban.