XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 16., kedd

Május 16.Jn 14,27-31a                     (Az én békémet adom nektek)
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott.

Sokan egy lelki hétvége elején azt fejezik ki, hogy a lelki béke után vágyódnak. Tudjuk, hogy más az élet, amikor a szívünkben béke van, amikor egyetértésben, békén élünk. Jézus az annyira vágyott békét ígéri nekünk: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek”. De békéje más mint az a béke, amelyet a világ ad. Milyen a világ békéje? A világon azzal biztosítják a békét, hogy az ellenséget eltávolítják az útból. Addig van béke, ameddig új ellenség nem támad. A keresztény béke azonban nem abban áll, hogy nincs ellenségünk, hanem abban, hogy Jézus mindig velünk van, a bizonytalan és nehéz helyzetben is. Ő már minden ellenséget legyőzött, nem fegyverrel, hanem szeretettel. Feltámadása után az első szó, amelyet Jézus a tanítványoknak intézett: „Békésség!” Az igazi béke a feltámadott Krisztusnak az ajándéka és a Szentlélek gyümölcse. A békét nem tudjuk magunknak produkálni, Jézus ajándéka az. Minden nap újra akar ezzel megajándékozni minket. Azért „ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen”. Fontos megkérdeznünk magunkat, hogy mi az, ami nyugtalanítja szívünket, mi az, ami elbizonytalanít? Ezzel forduljunk Jézushoz és beszéljük át vele.
Feladat a mai napra: Jézus békéjét terjesztem magam körül.