XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 23., kedd

Május 23.Jn 16,5-11         (A Szentlélek működése)
„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi tőlem: ‘Hová mégy?’ Hanem, mivel ezeket mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. De én az igazságot mondom nektek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről: vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem; az igazságosságról, hogy az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; és az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.“

A tanítványok szomorúak, mert Jézus bejelenti nekik, hogy elmegy tőlük. Jézus ezt látva megvigasztalja őket, azzal, hogy nekik így lesz a jobb. Hányszor vagyunk mi is ok nélkül szomorúak, amikor a másik szerető szava segítségünkre siet: nincs okunk a kétségbeesésre, mert miattunk, értünk történik egy nagyobb jó. A tanítványoknak meg kell tanulniuk, hogy Jézus nem az Ő testi jelenlétével bizonyítja, hogy velük van minden nap, ahogy az a velük töltött három év alatt tette, hanem biztatja őket, hogy majd hitükre támaszkodva lesznek együtt Jézus lelkével, a Szentlélekkel. Bátorítja őket, hogy jobb nekik, ha eltávozik. Amíg itt van, addig a vigasztaló Szentlélek nem jöhet el hozzájuk, addig őt testi valóságában ítélik meg, evilági célok megvalósítását várják tőle. Csak akkor értik meg a megváltás tervét, amikor meghal, feltámad,és elküldi a Szentlelket az Atyától, hogy világossá tegye azt a tervet, amit az Atya örök szeretetében megfogalmazott. A Szentlélek működéséről azt tanítja Jézus, hogy a Szentlélek eljön, hogy meggyőzze a világot  a bűnről,az igazságról és az ítéletről. A Szentlélek szembesíti a világot azzal, hogy bűnt követett el, amikor nem hittek abban, hogy Jézus Isten fia, és halálra adták. A Szentlélek tanúskodik arról az igazságról, hogy Jézus küldetésének tartalma az volt, hogy magára vállalta az engesztelő szenvedést, és megszerezte az üdvösséget. Az ítélet pedig az, hogy a gonoszság hatalma megtört, és Isten atyai irgalommal néz ránk. A Szentlélek segítségével saját életünkben is leplezzük le a bűnt, és ismerjük fel annak igazságát, hogy a Szentlelket újra meg újra be kell fogadnunk, hogy ne győzzön bennünk a világias szellem. Nap, mint nap engedjük, hogy a Lélek Teremtő ereje éltesse lelkünket és működjön mindennapi cselekedeteinkben.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlélek megvilágosító kegyelmét problémáim megoldásához.