XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. május 21., vasárnap

Május 21.Ap.Csel.8,5-8, 14-17, 1 Pét 3,15-18. Jn. 14,15-21
„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek. Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.“

Jézus földi életében úgy fejezte ki irántunk való szeretetét, hogy egészen odaadta magát értünk. Amikor az értünk odaadott életéről van szó, általában a kereszthalálára gondolunk, arra kevésbé, hogy mindennapi életét is teljes odaadottságban élte. Mindenben az Atya akaratát kereste, és az emberek tanítására, gyógyítására áldozta életét. Nem csak a halálával, hanem az életével is tanított.
Mielőtt Atyjához visszatért, biztosította a tanítványait arról, hogy elmenetelével ez a szeretet nem fog megszűnni, nem hagyja árván őket. A szeretet szeret együtt lenni azzal, akit szeret. Megígéri, hogy velük marad. Jelen lesz nem testileg, kézzel foghatóan, hanem az Igazság Lelke által, aki örökre velük és velünk marad. Elküldi a Szentlelket, aki vigasztal, aki bátorít , tanít, világos látást, erőt ad és segít Jézus szeretetével szeretni. Jézust úgy szeretjük, ha megtartjuk parancsait. Parancsa pedig az, hogy úgy szeresük egymást, ahogy ő szeretett minket. Ez a szeretet teljes odaadottságot kíván tőlünk, olyan mérhetetlen mértékűt, amit Jézus elénk élt. Elénk élt földi életében, most pedig bennünk él kegyelme által, szentségei által, ígérete által. Bennünk lakása által életet ad, közösséget teremt magával és egymással. Jézus élete határozza meg egymáshoz való kapcsolatunkat és szeretetünket, ha engedjük, hogy Lelke működjék bennünk. „Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, és én tibennetek” (Jn.14,20). Ez a nap pünkösd napja, Jézus ígérete szerint az Ő új módon történő megjelenésének, a Szentlélek kiáradásának, az egyház megszületésének napja. A benne hívőknek fokozatosan nyilatkoztatja ki magát, és ismerteti meg titkait. A tanítványok és utódaik erővel és Lélekkel eltelve hirdetik a világ végéig Jézus szeretetét és parancsait.
Feladat a mai napra: Elmélkedjünk azon, hogy mit jelent számunkra Jézus bennünk lakása.