XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. május 17., szerda

Május 17.Jn 15,1-8                            (Maradjatok hát bennem)
Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

A szőlőtőről szóló kép talán az egyik legismertebb az evangéliumban. Az elsőáldozási előkészületben már biztos foglalkoztunk vele, vagy később hallottunk róla. Miről szól? Mit akar nekünk Jézus ezen keresztül újra vagy első ízben üzenni? Ezzel a képpel Jézus három személynek az összetartozásáról, kapcsolatáról beszél. A három személy pedig senki más, mint maga Jézus, a mennyei Atya és mi. „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves, ti a szőlővesszők”. Jézus és a tanítványok között, ugyanúgy mint közte és köztünk, olyan kapcsolatot hozott létre, amely egy életadó kapcsolat. Mint a szőlővesszők a szőlőtőhöz tartoznak, mi Jézushoz tartozunk. De szabadságunk megmarad, hogy elfogadjuk-e ezt a hozzátartozást és benne maradunk, vagy sem. Ezért kéri Jézus: „Maradjatok hát bennem!” Ettől az összetartozástól függ a gyümölcsöző élet, nem csak a létezésünk, mivel az életet ajándékként már megkaptuk Istentől. Az a kívánsága, hogy benne maradjunk és így bő termést hozzunk. „Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz”. Lehet, hogy ez a mi kívánságunk is, hogy életünk eredményes legyen; csak a kérdés az, hogy milyen módon próbáljuk ezt elérni és milyen elképzeléseink vannak a bő termésről. Kérjük, hogy Jézus magyarázza meg nekünk, milyen gyümölcsökre gondolt.
Feladat a mai napra: Erről elmélkedem a mai napon, mit jelent, amikor Jézus mondja: Hisz nélkülem semmit sem tehettek”. Mit tehetek mégis Jézus nélkül? Mi marad akkor terméketlen? Milyen módon van jelen bennem Jézus és maradok benne, ha megjelennek  a gyümölcsök?