XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. december 6., péntek

December 6.Napi elmélkedéshez:   Iz 52,13-15
Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.

A legmegdöbbentőbb mozzanat a Messiásnak a szenvedése. Erre találhatunk a legtöbb hivatkozást, pl. az ellene való összeesküvésről: „Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó. Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent. Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!” (Bölcs 2,12-20). A mai idézet Izajás próféta könyvéből arról beszél, hogy Isten szolgája valóban hagyni fogja magát kivégezni. A szenvedés nemcsak megtörténik vele, hanem saját döntése is lesz, mert a célja, hogy másoknak üdvösséget szerezzen. Ez játszódott le Jézus életében, és bár az Ószövetség sok helyen beszél róla, Isten előre meghirdette, mégis meghökkentek az emberek azon, hogy Jézust kivégezték és a gonoszok közé sorolták. S nem csak egyesek, hanem képesek voltak föluszítani a népet Jézus ellen, és elhitetni velük, hogy ő valóban egy gonosztevő. Még az apostolok sem voltak képesek összerakni fejükben a képet. Szükségük volt arra, hogy a feltámadt Jézus megmagyarázza nekik „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.” (Lk 24,25-27). Felmerülhet bennünk a gondolat, hogy miért volt szükség arra, hogy ez bekövetkezzen? „Miattam nem kellett volna szenvednie és meghalnia a kereszten,” mondjuk ezt akkor, amikor jól megy a sorunk. Azt hiszem akkor értjük meg legjobban, hogy mégis miért volt szükséges, amikor netán olyan élethelyzetbe kerülünk, hogy nagy nehézségeken megyünk keresztül, amikor csődöt vallunk, súlyos bűnt követünk el, visszafordíthatatlan törés következik be az életünkbe, és érezzük vállunkon a felelősséget. Ki az, aki ebből ki tud menteni minket? Lehet-e így jövőnk? – Ezért volt szükséges! Mert Jézus halála által azt üzeni nekünk: Veled hordozom a terhedet! Átveszem bűnöd súlyát, felviszem a keresztfára és megbocsátást szerzek neked, mert felajánlom az Atyának. Ha hiszel bennem, rám tudod bízni életed minden terhét, „bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43). Mert én elbírom a terhedet! Isten ezt jövendöli meg, és boldog az az ember, aki be tudja fogadni szívébe élete Megváltóját.

Feladat a mai napra: A mai napon imádságomban meggyújtok egy gyertyát egy nehéz helyzetben lévő ismerősömért, szituációban lévő családért, és értük könyörgök.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Mit érzékeltem a mai napon? Hogyan hatotta át a mai elmélkedés a napomat? Hol találkoztam a megváltás szükségletével, kiért ajánlottam fel imádságomat? Megtapasztaltam Isten gyógyító jelenlétét? Napom lezárásaképpen hálát adok mindazért, amit ma tapasztalhattam, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy holnap is vezessen és tanítson engem Isten útjaira és a helyes imádságra.