XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. március 15., szombat

Március 15.



7. Napi elmélkedéshez:  Lk 9,28-36
E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak.

Imádságomban ma is követem az 5. nap utasításait.
Uram, látni szeretnénk Jézust! – Ez a vágy indítson bennünket a mai imádságra.
Amikor a görögök kifejezik ezt a vágyukat Fülöpnek és ő Andrással odamegy Jézushoz és elmondja neki, akkor Jézus egy érdekes választ ad neki: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. (Jn 12,23-24). A mai evangéliumi részletben Jézusnak egy másik mozzanatát akarja számunkra megvilágítani az Isten: a megdicsőült Jézust. Jézus felviszi a Tábor hegyére Pétert, Jakabot és Jánost, és ott színében elváltozik előttük. Kinyilvánítja számukra isteni dicsőségét. De érdekes dolog történik. Megjelenik a megdicsőült Mózes és Illés, és Jézus haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. A megdicsőülést csak a szenvedés árán nyerheti el. Ezt akarja Jézus a görögöknek is kifejezni. Ne olyan Jézust akarjanak látni, aki átlép a szenvedés fölött, hanem aki a szenvedésen keresztül, felvállalva annak összes fájdalmas jelenségét, beleértve a megaláztatást, az igazságtalan vádakat, az ostorozást, a keresztre feszítést, a kínhalált és a pokolba való alászállást is, arat majd diadalmat a halál fölött, hogy mint az elhalt búzamag, sok termést hozzon. A tanítványok számára ez egy teljesen új kép Jézusról, melyet kíséri a Mennyei Atya szózata: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Szemléljük ma a szenvedés által megdicsőülő Jézust, időzzünk el azon a ponton, ami megérint minket. Engedjük, hogy valamit megvilágosítson számunkra Jézus életéből, mivoltából.
Imádságunk után pedig szánjunk pár percet arra, hogy átgondoljuk a hetünket is.
·         Milyen kép jut most az eszembe, ha visszatekintek a hetemre? Mit éltem meg?
·         Mi érintett meg leginkább? Milyen módon kapcsolódott az ahhoz, amit élek?
·         Hol és hogyan tapasztaltam Isten jelenlétét, vezetését? Tudtam-e engedni, hogy vezessen? Mi jelentett számomra nehézséget?
·         Milyen módon tudtam jelen lenni az imában? Sikerült-e gyakorolnom magam a fegyelmezettségben? Hogyan hatott ez ki a mindennapi életemre?
·         Mit ismertem fel Istenről és önmagamról? Mi ragadott meg Jézus személyében?
·         Milyen kegyelmet kértem, és kaptam az Istentől? Mire szeretnék visszatérni?

Feladat a mai napra: Ha a mai nap folyamán nehézséggel, fájdalommal kell küzdenem, megpróbálom Jézussal megosztani, engedni, hogy velem szeresse.

Este:Visszatekintés a napra: A Szentlélek segítségével visszatekintek a mai napra, kérve, hogy úgy láthassam meg, amint az Isten látja. Milyen módon találkoztam a szenvedés által megdicsőülő Jézussal (akár saját magamban, akár másokban)? Tudta-e bennem szeretni azt, ami fáj? Hálát adok mindazért, ami ma felépített engem. És kérem a Szentlélek segítségét, hogy holnap hűséggel folytatni tudjam a lelkigyakorlat 2. hetét. Ő formáljon, vezessen tetszése szerint.